Hvad har løgn, pornografi, tyveri og homoseksualitet tilfælles? Det er synder, der adskiller os fra Gud. Vi har alle brug for en frelser. Han hedder JESUS. Læs mere

Du har nok hørt udtrykket at nogen næsten kan “gå på vandet“.

Men er du klar over, hvad udtrykket egentlig betyder?

De fleste mennesker benytter udtrykket til at udtrykke at “en  person er så glad eller stolt, at de næsten ikke kan komme ned igen”. Det bruges til at illustrere, at personen næsten helt ignorerer virkeligheden, eller har et meget højt selvværd. Man siger fx. “Han fik 12 til eksamen, så nu kan han gå på vandet“.

Men udtrykket har en dybere og langt mere alvorlig betydning.

Det kommer fra Biblen, og er den sande historie om, at 2 personer faktisk gik på vandet. Fordi Gud er miraklernes Gud.

Det handler også om, at disse mirakler – og endnu større mirakler – er tilgængelige for dig.

Det kan du læse mere om her.

Jesus gik på vandet

I biblen bliver det fortalt fra flere kilder, at Jesus gik på vandet. Det skete ved en episode, hvor de personer, der fulgte Jesus, var ude at sejle. Under et stormvejr kom Jesus gående imod dem – ovenpå vandet. Jesus viste på denne måde, at han var hævet over naturen – fordi han var Gud selv.

Mange kender denne historie. Men de færreste ved, at Jesus ikke var den eneste.

En af hans disciple gjorde det nemlig også.

Peter gik også på vandet

Da Jesus kom gående på vandet kaldte han een af sine disciple, Peter, til at komme ud. Peter tog mod til sig, så på Jesus og trådte ud.

Og så gik han også på vandet.

Det varede dog ikke ret længe. Han blev forstyrret af noget andet, kiggede væk fra Jesus, mistede sin tro, og så sank han ned i vandet.

Hvad betyder det for mirakler – og for os som mennesker?

At gå på vandet er muligt ved Guds kraft. Gud – den eneste Gud, der findes, som alle skal møde – er miraklernes Gud. Han er herre over naturen, fordi han har skabt den – og dens love.

Det betyder også, at disse mirakler er tilgængelige for dig, hvis du tror på Jesus. Med Guds kraft kan du modtage Helligånden (efter omvendelse fra synd og dåb) og selv opleve disse mirakler. Jesus siger, at vi skal opleve større mirakler end hans, og lægge hånd på de syge, og se dem blive helbredt (se eksempler fra nutiden).

For Gud er alting muligt – selv det umulige.

Det største mirakel

Men der er et endnu større mirakel, du skal opleve. Når vi dør kommer vi alle til at møde Gud, hvor vi skal dømmes for de synder, vi har begået, fordi han er en retfærdig Gud. Og vi har alle syndet. Men fordi Gud er kærlighed, og elsker dig, har du en chance.

Han gav nemlig sin søn, så du kan blive frikendt. Du kan blive frelst fra Helvede og komme i Himlen, hvor du kan leve evigt sammen med Gud.

Det hele er op til dig

Gud gav sin søn Jesus, så nu er det op til dig. Hvis du vil opleve Guds mirakler, og frelses fra den dom, der venter dig, så læs Sådan bliver du frelst.

Gud velsigne dig.

Har du spørgsmål om Jesus? Han er den eneste vej til Himlen. Han kan frelse dig, helbrede dig og sætte dig fri. Sådan bliver du frelst

Læs også: 20 beviser for Gud, babydåben er ikke gyldig og bliv døbt i dag.