At blive døbt er en af de vigtigste beslutninger, du kan tage i dette liv. Det er noget du skal gøre, når du er kommet til tro på Jesus og er villig til at vende dig fra dit gamle liv mod noget nyt.

Men hvorfor skal man døbes i vand? Kan man ikke “bare” tro på Jesus og så komme i himlen?

Dåben er noget biblen er klar og tydelig omkring, og som alle kristne skal igennem.

Hvad sker der i dåben?

Dåben er ikke en symbolsk handling. Det er en fysisk handling i den fysiske verden, som har en effekt i den spirituelle verden.

Det er noget du gør i lydighed mod Gud, som han ønsker, at du skal igennem. Men hvad sker der egentligt i dåben?

Lad os se på, hvad biblen siger.

Hvad Biblen siger om dåben i vand

Biblen selv refererer til dåben sådan her:

  • Mark 16:16 siger den som døbes vil blive frelst
  • Joh 3:5 siger den som fødes af vand og Helligånd kommer indi Guds rige
  • ApG 2:38 siger bliv døbt for at få tilgivet synd
  • ApG 22:16 siger dåben vasker synderne bort 
  • Rom 6:3 siger vi løses fra syndens magt over os i dåben
  • Titus 3:5 siger genfødslen er et rensende bad
  • Gal 3:27 siger vi iklæder os Kristus i dåben
  • 1 Pet 3:21 siger det er dåben, der nu frelser os, som syndefloden vaskede synden bort

Dåben er altså (blandt andet) et rensende bad for din synd, en begravelse af dit gamle liv og tydeligvis noget meget vigtigt du skal igennem for, at du kan komme videre i dit kristne liv. Du løses nemlig fra syndens magt over dit liv.

Læs andre artikler om dåben her.

Jeg vil gerne døbes – hvad gør jeg?

Hvis du ønsker at blive døbt, så er det noget, alle kristne kan gøre. Det betyder ikke noget hvor og af hvem. Hvis du er døbt som baby skal du døbes “igen”, eller man kan sige rigtigt, dvs. efter omvendelse, helt under vand.

Både kirker, der døber troende helt under vand – såvel som individuelle disciple af Jesus kan døbe dig. Det bør gøres med det samme, når du er klar til det. Du kan blive døbt i dag.

Se også Jeg vil gerne døbes – hvad gør jeg?

Gud velsigne dig.

Dåb
At blive døbt er både en begravelse af dit gamle liv og et rensende bad for din synd. Det virker kun, hvis du går ind i dåben med troen på Jesus og med ønske om omvendelse, ellers bliver man bare våd. Du skal neddykkes helt under vand, ligesom man også helt begraver sit gamle liv. Det er noget, du gør overfor Gud, ikke for at melde dig ind i en kirke.
Har du spørgsmål om Jesus? Han er den eneste vej til Himlen. Han kan frelse dig, helbrede dig og sætte dig fri. Sådan bliver du frelst
Læs også: 20 beviser for Gud, babydåben er ikke gyldig og bliv døbt i dag.