I disse online udgaver af Bibelen på dansk kan du slå kapitler og vers op, søge på bestemte ord eller måske endda se søndagens prædikentekster fra både det gamle og nye testamente.

Biblen er verdens mest populære bog – og mere end det. Det er ikke en bog skrevet af mennesker alene – det er Guds ord til os mennesker, der fortæller os hvem Gud er, hvem hans søn er, og hvad vi skal gøre for at blive frelst.

I det følgende kan du se en liste over de forskellige steder på nettet, hvor du kan læse og benytte en dansk bibel.

Her kan du læse den:

De 6 bedste udgaver af Biblen online på dansk:

 • Den bedste mulighed er at få gratis bibelapp på din smartphone, f.eks med appen Youversion til iPhone og Android. Anbefales 👍
 • Bible.com/da er verdens største udgave af bibeloversættelser samlet ét sted. Der findes også en del forskellige danske oversættelser.
 • Bibleserver.com har også mange oversættelser, herunder biblen på hverdagsdansk.
 • Biblehub.com har den danske oversættelse fra 1917 online.
 • Bibleweb.dk har biblen på hverdagsdansk
 • Du kan også læse biblen online på Bibelselskabet. Bibelselskabet har dog for vane at arbejde med versioner af biblen, der ikke er sande (de viser fx. de apokryfe skrifter, som ikke er Guds ord), og med tolkninger, som går imod kristendommen (de siger fx. at Biblens evangelier er påfund). Advarsel 👎

Andre muligheder for at få en bibel

 • Hvis du mangler en bibel, og ikke har råd, vil vi gerne sende dig en bibel gratis. Kontakt os.
 • Du kan låne bibler på dit nærmeste bibliotek
 • Bibler er relativt billige at købe online på mange webshops

Vigtige spørgsmål og svar om biblen

 • Biblen er ikke en bog, men et bibliotek af 66 bøger skrevet af 40 forfattere gennem flere tusinde år
 • Biblen er skrevet af mennesker under inspiration fra Guds ånd
 • Biblen er sand og fejlfri
 • Biblen er Guds ord, som vi kan regne med, og som står fast.

Hvilke bøger findes i Biblen?

Her finder du de forskellige bøger i biblen – med links til Bibelselskabets hjemmeside for hver bog.

Det gamle Testamente:

Første Mosebog (1 Mos)
Anden Mosebog (2 Mos)
Tredje Mosebog (3 Mos)
Fjerde Mosebog (4 Mos)
Femte Mosebog (5 Mos)
Josvabogen (Jos)
Dommerbogen (Dom)
Ruths Bog (Ruth)
Første Samuelsbog (1 Sam)
Anden Samuelsbog (2 Sam)
Første Kongebog (1 Kong)
Anden Kongebog (2 Kong)
Første Krønikebog (1 Krøn)
Anden Krønikebog (2 Krøn)
Ezras Bog (Ezra)
Nehemias’ Bog (Neh)
Esters Bog (Est)
Jobs Bog (Job)
Salmernes Bog (Sl)
Ordsprogenes Bog (Ordsp)
Prædikerens Bog (Præd)
Højsangen (Højs)
Esajas’ Bog (Es)
Jeremias’ Bog (Jer)
Klagesangene (Klages)
Ezekiels Bog (Ez)
Daniels Bog (Dan)
Hoseas’ Bog (Hos)
Joels Bog (Joel)
Amos’ Bog (Am)
Obadias’ Bog (Obad)
Jonas’ Bog (Jon)
Mikas Bog (Mika)
Nahums Bog (Nah)
Habakkuks Bog (Hab)
Sefanias’ Bog (Sef)
Haggajs Bog (Hagg)
Zakarias’ Bog (Zak)
Malakias’ Bog (Mal)

Det nye testamente

Matthæusevangeliet (Matt)
Markusevangeliet (Mark)
Lukasevangeliet (Luk)
Johannesevangeliet (Joh)
Apostlenes Gerninger (ApG)
Romerbrevet (Rom)
Første Korintherbrev (1 Kor)
Andet Korintherbrev (2 Kor)
Galaterbrevet (Gal)
Efeserbrevet (Ef)
Filipperbrevet (Fil)
Kolossenserbrevet (Kol)
Første Thessalonikerbrev (1 Thess)
Andet Thessalonikerbrev (2 Thess)
Første Timotheusbrev (1 Tim)
Andet Timotheusbrev (2 Tim)
Titusbrevet (Tit)
Filemonbrevet (Filem)
Hebræerbrevet (Hebr)
Jakobsbrevet (Jak)
Første Petersbrev (1 Pet)
Andet Petersbrev (2 Pet)
Første Johannesbrev (1 Joh)
Andet Johannesbrev (2 Joh)
Tredje Johannesbrev (3 Joh)
Judasbrevet (Jud)
Johannes’ Åbenbaring (Åb)

Hvad handler Biblen om?

Biblen kan kort forklares på denne måde: det er Guds ord, der fortæller mennesker 2 grundlæggende universelle sandheder: diagnosen på vores problem, og løsningen. Læs mere

Hvordan ved jeg, at biblen er sand?

Biblen har tusindvis af profetier, skrevet før historiske begivenheder indtraf, som vidner om dens overnaturlige karakter.

Bibelen er bekræftet og er autentisk og sand. Det ved man gennem de mange kopier, der findes, sådan at man ved sammenligning af disse kan studere sig frem til nøjagtigheden af Biblens tekster og de originale kilder.

Sidst men ikke mindst har Biblen en transformerende karakter. Det er en som ingen andre bøger en bog, som ved gennemlæsning kan forandre dig.

Har du spørgsmål kan du altid skrive i chatten:

Gud velsigne dig.

Savner du et kristent hjemme-fællesskab, der tror på Jesus og ønsker at følge hans ord? Så kan du tilmelde dig en gruppe her: Kristent netværk i Danmark

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig