“Skal man HELT under vand i dåb for at blive frelst?”

I dåben ser Gud på dit hjerte, og om du adlyder Ham. Og Gud befaler dig at vende dig fra synd, og lade dig nedsænke i vand.

Forleden fik vi et spørgsmål fra en velmenende, men teologisk udfordret besøgende i chatten:

“Skal man helt under vand med alle kropsdele for at blive frelst? Så er der da mange kristne, der ikke kommer i himlen!”

Spørgsmål i chatten

For det første siger Biblen, at vejen til Himlen er smal, og vejen til fortabelse er bred. Det handler ikke om tal. Men Biblen siger også, at Gud ser på dit hjerte, hvis nu en storetå nu skulle stikke over vandet.

Det kan du læse mere om her.

Dåben handler om lydighed – Gud ser på dit hjerte

Når du vælger at blive døbt, er det fordi du vælger at følge Jesus. Dåben er en fysisk handling som har en effekt i den spirituelle verden; du begraves med Jesus og genopstår med Jesus – og Gud vasker dig ren for skyld.

Dåben er noget, Jesus befaler os at gøre, når vi vil følge han.

Går du til dåben som en blot en rituel handling, eller på dine forældres tro? Så tæller dåben ikke, fordi det er dit ønske om omvendelse fra synd, der gør, at Gud i dåben kan vaske dig rent for skyld. Derfor er en barnedåb eller en dåb for medlemskab i en kirke ugyldig.

Med andre ord er dåben en lydighedsgerning, hvor Gud ser på dit hjerte.

En storetå, der ikke bliver dyppet – hvad med den?

Når du bliver døbt befaler Gud dig at komme i vand. Dåben er en gennemvædning; og ligesom at man begraver en død helt under jord skal din krop også helt under vandet.

Men Gud er stor; hvis du døbes på din egen tro for at følge Jesus, og der skulle ske dét, at en storetå eller et hår på hovedet ikke kom helt under vandet, så ser Gud på dit hjerte; var du så lydig? Ja. Måske vidste du ikke engang selv, at hele din krop ikke kom under vand. Du var lydig og du kom under, så selvfølgelig accepterer Gud det som en gyldig dåb.

Men hvis du (for at trodse Gud) siger; “jeg behøver ikke komme helt under, for det mener jeg ikke man skal” – og du så kun tager det ene ben i vandet – så spørger Gud selv sig selv, hvorfor du ikke var ham lydig? For det var du ikke.

Det handler altså om dit hjerte, ikke om din storetå.

Bliver nogen så ikke frelst, fordi de ikke blev døbt teknisk helt korrekt?

Gud lader ikke nogen komme i helvede, der var ydmyge nok til at aflyde og følge ham. Gud har styr på det, og vi kan ikke dumme os eller snyde ham. En teknikalitet i dåbens udførelse afskærer dig ikke fra himlen, sålænge du gjorde, hvad Han bad dig om; omvend dig fra synd, lad dig nedsænke i vand, og du skal modtage Helligånden.

Gud velsigne dig.

Del artiklen med andre:

2 Comments

 1. Kan i måske skrive nogle referencer til hvor i ser det i bibelen? For hvis skriften siger det, så skal vi da bare igang med at døbe alle kristne igen.. Men hvis ikke bibelen siger det er det en lovtrældom der bliver lagt ned over os, som både Paulus og Jesus selv raser imod!

  • Tak for spørgsmål. Det er heldigvis ikke lovtrældom, men ganske enkelt det Gud befaler os at gøre. Vi skal helt under vand, og det understøttes bibelsk. Så Paulus og Jesus raser mod andre ting end dåben – tak Gud for det!

   Du skriver “Alle kristne” … men … de skal ikke døbes “igen”, men rigtigt. Kun ca 1% af protestantiske kristne er barnedøbt – så det er ikke sandt, at alle kristne skal døbes igen. De , der er døbt forkert, skal døbes rigtigt, for at dåben er gyldig overfor Gud.

   — bibelsk forklaring —

   Den simple årsag er, at ordet “baptizo” på græsk (dåb) betyder neddykning / gennemvædning. Det kan altså ikke gøres med mindre. Ordet optræder og bruges alle steder i biblen, der handler om dåb. Omkring 80 steder i biblen – se referencer her.

   Det understøttes også af dåbens natur – det er en begravelse og en renvaskning fra synd. Et lig skal HELT i jorden – og en renvaskning – den skal være komplet. Vi bliver syndfri overfor Gud i dåben.

   Derfor skal vi altså helt under vand – og barnedåben eller sprinkling som voksen er en ugyldig dåb.

   Her følger bibel referencer til inspiration om nævnte komplethed, der understøtter dåbens spirituelle betydning som begravelse og renvaskning – samt andre smukke dåbsvers:

   – Mark 16:16 siger den som døbes vil blive frelst
   – Joh 3:5 siger den som fødes af vand og Helligånd kommer ind i Guds rige
   – ApG 2:38 siger bliv døbt for at få tilgivet synd
   – ApG 22:16 siger dåben vasker synderne bort
   – Rom 6:3 siger vi dør til synd i dåben
   – Titus 3:5 siger genfødslen er et rensende bad
   – Kol 2:12 siger dåben er en begravelse
   – Gal 3:27 siger vi iklæder os Kristus i dåben
   – 1 Pet 3:21 siger det er dåben der nu frelser os, som syndfloden vaskede synden bort

   Alle disse bibelvers understøtter det komplette i handlingen (iklædelse, begravelse, renvask), som igen understøtter betydningen af bibelens ord om dåb: Dåben er en neddykning og en gennemvædning, som er komplet.

   Er du døbt ugyldigt (dvs. ikke helt under vand eller ikke på egen tro efter egen omvendelse) kan du kontakte os, og vi kan hjælpe dig med en bibelsk dåb, som både forandrer dig og anerkendes af Gud.

   Gud velsigne dig.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *