Hvorfor Jesus?

Vi har alle brug for Jesus. Men hvorfor? Det kan du læse om her.

Vi er blevet adskilt fra Gud

Vi blev skabt til at være sammen med Gud, men blev adskilt fra ham på grund af noget, vi selv gjorde. Vi valgte ikke at adlyde Gud i Paradis og i stedet spise af kundskabens træ. Dermed gav vi Guds fjende – Satan – indflydelse på jorden, og det er derfor, at vi lever i den uperfekte verden, vi har med onde tanker, synd og sygdomme. Gud gav nemlig denne verden til os, og vi fik herredømmet. Men vi ødelagde det.

Så det var vores oprør, der bragte synden ind i verden. Det er ikke Guds skyld. Det er vores. Men Gud kommer alligevel med løsningen, fordi han elsker os.

Og hvad er det?

Hvad sker der, når vi dør?

Når vi dør en dag møder vi Gud igen og der sammenligner han os ikke med andre, men med Hans egen standard. Vi har syndet imod vores skaber og løjet overtog Ham, som gav os liv. Når vi står foran Gud en dag vil vi forstå, at Han er god, og vi er ikke. Vi har brug for en løsning, hvis vi vil ind i Himlen. For Gud er retfærdig.

Den gode nyhed

Men der er en god nyhed. Gud elskede os så meget, at han gav sin eneste søn, Jesus, der lod sige føde gennem en jomfru, som levede et syndfrit liv, gik omkring og helbredte andre, og alligevel blev straffet.

Da Jesus blev korsfæstet for 2.000 år siden skete der det, at vores synder blev betalt. Jesus er den betaling Gud sendte for, at vi kan gå fri fra vores synder. Men fordi Jesus ikke havde syndet, genopstod han fra de døde.

Med Jesus’ blod på korset kan Gud derfor se på os på dommens dag og sige “frikendt”, fordi hans søn har taget straffen, som vi skulle have haft. Det gjorde Gud fordi han elsker os. Han elsker os så meget, at han blev til menneske og døde for os.

Hvad skal jeg så gøre?

Den eneste betingelse for at du kan blive frelst af Gud er, at du tror på den person, som han sendte til at tage den straf, du fortjener. Den person er Jesus.

Kan Gud tilgive alle mine synder?

Ja, Gud tilgiver alle dine synder. Uanset hvad du har gjort, så er Jesus’ betaling nok til at frikende dig. Gud elsker dig på trods af dét, du har gjort, og det er derfor, at han gav sin søn.

Det betyder ikke noget, hvad du har gjort, sålænge du er villig til at vende dig væk fra din synd og imod Gud i stedet for.

Gud ønsker nemlig at genoprette sit forhold til dig, og rense dig for synd. Læs mere om Guds tilgivelse.

Hvorfor er Jesus den eneste vej i Himlen?

Jesus er den eneste, der har levet et perfekt og syndfrit liv som menneske, og alligevel lod sig dø som et offer. Han genopstod, fordi han havde levet dette syndfrie liv. Det har ingenanden kunnet gøre, og derfor er det kun ved troen på Jesus, at man kan blive frelst, og selv genopstå til et evigt liv i Himlen.

Jesus siger det på denne måde:

Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen undtagen gennem mig.

Du kan tro på andre guder eller ideologier, men de kan ikke frelse dig på dommens dag.

Jeg vil gerne frelses af Jesus – hvad gør jeg så nu?

Hvad skal du så helt konkret gøre for at blive frelst? Du skal tro på Jesus ved at:

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del siden med andre: