Gud holder, hvad han lover. Og Han har en række fantastiske løfter til os.

Her finder du et uddrag af de fantastiske ting Gud lover os. Disse løfter betyder, at du kan få disse ting, hvis du stoler på Ham, og hvis du følger og lytter til hans søn Jesus.

Gud lover dig:

  • glæde og fred
  • lys, ikke mørke
  • beskyttelse
  • helbredelse for alle sygdomme
  • visdom
  • økonomisk velsignelse
  • at udføre mirakler i dit liv
  • evigt liv, når du dør
  • … og at hans løfter holder 100%!

Guds løfter

Gud lover, at du får glæde og fred, når du modtager hans helligånd (sådan gør du):

“Men det, Helligånden frembringer i os, er: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse.”

Galaterne 5:22

Gud lover os, at hvis du følger ham, så går du i lys og ikke mørke:

“Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys.

Johannes 8:12

Gud lover, at han vil beskytte dig, hvis du søger hjælp hos Ham:

“De, der søger hjælp hos den Højeste, bliver beskyttet af den almægtige Gud.”

Salme 91:1

Gud helbreder alle dine sygdomme, både psykiske og fysiske, hvis du beder i tro til Ham:

“Bøn i tillid til Herren gør jer raske, så I kan stå op fra sygesengen.”

Jakobs brev 5:15

Og der er ingen begrænsninger for, hvad Gud kan helbrede dig for. Jesus helbreder alle sygdomme og handikap:

“Mennesker som før var stumme, kunne nu tale. Handicappede blev helbredt, lamme gik omkring, blinde kunne se.”

Mattæus 15:31

Gud lover dig visdom, hvis du beder om det:

“Hvis I mangler visdom, skal I bede om at få den fra Gud. Gud giver nemlig gerne til alle uden at komme med bebrejdelser.”

Jakobs brev 1:5

Gud lover os også, at han kan og vil velsigne dig økonomisk. Gud ønsker nemlig, at du blomstrer og lykkes på det finansielle område:

“Han (Jesus) var rig, men blev fattig for jeres skyld, for at I ved hans fattigdom kunne blive rige.” (Biblen taler her om penge, ikke spirituel rigdom, red.)

2. Korinterbrev 8:9

Gud lover dig, at han kan udføre mirakler. Intet er umuligt for Gud – selv det umulige:

“Hvad intet menneske kan gøre, det kan Gud.”

Lukas 18:27

Gud lover dig evigt liv med ham i Himlen:

“Og husk, at han har lovet os det evige liv.” ‭‭

1. Joh‬ ‭2:25‬

Og ligeså vigtigt: Gud lover os, at hans løfter holder:

“Jeg bryder ikke min pagt, og svigter ikke mit ord.”

Salme 89:35‬

Hans ord og løfter står så fast, at det endda står over hans navn:

“Du har gjort dit Ord herligt over al dit Navns Herlighed.”

Salme 138:2 DA1871

Hvordan kan disse løfter blive mine?

Du spørger dig måske … Det lyder altsammen meget godt – men hvordan kan disse løfter bliver mine?

Svaret er simpelt: Guds løfter afhænger af, at du tror på Gud. Hans løfter træder i kraft når du vælger at stole på Ham. Men … hvordan stoler man på Gud?

Det gør man ved at tage imod den søn han sendte – Jesus. Sådan bliver du frelst

Savner du et kristent hjemme-fællesskab, der tror på Jesus og ønsker at følge hans ord? Så kan du tilmelde dig en gruppe her: Kristent netværk i Danmark

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig