Kan man komme i himlen ved at prøve at være et godt menneske?

Et spørgsmål, mange stiller sig, er: Kommer vi i himlen, hvis vi har forsøgt at være et godt menneske – hvis vi gjorde det rigtige, mens vi levede?

Det vil vi prøve at forklare nærmere i denne artikel.

Et skuffende svar – men også en god nyhed

Biblen fortæller os, hvordan Gud ser på denne sag:

Svaret er klart og tydeligt nej. Hvis du tror, at du kommer ind i himlen, fordi du er et “godt menneske” tager du fejl. Se også Gode mennesker kommer ikke i himlen.

Det er nemlig sådan, at hvis man prøver at komme ind på sine gode gerninger, kommer man under Guds dom. Da alle har fejlet vil vi blive dømt til evig død og fortabelse, hvis dommen bliver på vores egne gode gerninger. Det er ikke fordi, at Gud er skrap. Det er fordi, at vi har syndet imod Gud, og det er alvorligt. Læs om synd

  • Men heldigvis gjorde Gud noget fantastisk, som gav alle mennesker på jorden, ikke bare hans folk jøderne, muligheden for at komme ind i hans rige, Himlen.
  • Han gav nemlig sin søn Jesus, og satte ham ind under sin egen dom, som en gave til dig, fordi han elsker dig. Da Jesus intet havde gjort, i modsætning til os, men alligevel tog en dom, kan vi undgå dommen ved at tro på ham, der tog straffen for os.

Måden Gud siger det på

Alle, som prøver at blive accepteret af Gud på grundlag af lovgerninger, lever under Guds dom.

Der står jo skrevet: „Enhver, som ikke holder fast ved og handler efter alt, hvad der er skrevet i denne lovbog, kommer under Guds dom.”

Det skulle være klart for enhver, at ingen opnår det evige liv ved at overholde alle lovene. Der står jo skrevet: „Den retskafne får livet ved sin tro.” Men den jødiske lov bygger ikke på tro, men på overholdelse af alle lovene. Der står jo skrevet: „Den, der overholder alle disse love, vil få livet derved.”

Nu har Kristus frikendt os fra den dom, som følger af ikke at kunne overholde alle lovene. Det gjorde han ved selv at gå ind under dommen i stedet for at lade dommen ramme os. Da Jesus døde på korset, oplevede han Guds dom, for der står skrevet: „Den, der hænges op på et stykke træ, er under Guds dom.”

Da Jesus døde i stedet for os, nåede den velsignelse, som var lovet Abraham, ud til alle folkeslagene. Det betyder også, at det er ved tro, vi modtager Helligånden, som blev lovet os.

Lad mig prøve at forklare det for jer ved at bruge et dagligdags eksempel. Når et testamente først er underskrevet og gjort retsgyldigt, kan ingen føje noget til eller trække noget fra. Sådan er det også med pagten mellem Gud og Abraham. Guds pagt med Abraham indeholdt et løfte om, at en af hans efterkommere ville blive til stor velsignelse. Skriften siger ikke „og dine efterkommere”, som om det gjaldt mange, men „og en af dine efterkommere”, og det vil sige Kristus.

Det, jeg mener, er, at det løfte om velsignelse, som pagten med Abraham indeholdt, blev ikke trukket tilbage, da Gud 430 år senere oprettede en pagt med hele Israels folk, lovens pagt. Gud gav et løfte til Abraham på grundlag af sin nåde. Men hvis løftet om velsignelse bliver opfyldt ved, at man overholder loven, så er der ikke længere tale om et løfte, som opfyldes ved Guds nåde.

Hvad er så formålet med loven? Den blev nødvendig på grund af menneskers ondskab, og den skulle være i kraft, indtil den efterkommer, som løftet talte om, var kommet. Jødernes lov blev givet til Moses med engles hjælp, og Moses var som et mellemled mellem Gud og folket. Gud gav ikke sine love direkte til folket. Men da han gav sit løfte til Abraham, skete det direkte, for Gud er ikke afhængig af et mellemled.

Er loven da i modstrid med Guds løfter? Selvfølgelig ikke! Havde der eksisteret et sæt lovregler, som kunne give evigt liv, så ville man kunne blive accepteret af Gud ved at overholde de regler. Men det kan ikke lade sig gøre, for Skriften siger, at alle mennesker er under syndens magt. Det er kun ved tro på Jesus Kristus, at mennesker kan få del i det evige liv, som Gud har lovet.

(Galaterbrevet‬ ‭3:10-22‬ ‭BPH‬‬)

Hvad kan man så gøre, hvis man ikke er god nok?

Hvis du forstår, at du ikke kan komme ind i himlen på dine egne gode gerninger, men at du har brug for en frelser for dine synder, så er Jesus den eneste vej.

Men hvordan foregår det, helt konkret? Det kan du læse mere om her: Sådan bliver man frelst

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *