100 ting du er i Kristus

En samling af 100 fantastiske bibelcitater om hvem vi er, når vi har valgt at leve for Jesus.

At anerkende, hvad der er i dig i Kristus Jesus

Til daglig proklamation, for åndelig opbyggelse og indsigt i det nye menneske.

That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

Filemon 1:6, KJV

1. Jeg er en ny skabning. (2 Kor 5:17)

2. Det gamle er gået bort. (2 kor 5:17)

3. Alting i mig er nyt. (2 Kor 5:17)

4. Alting i mig er af Gud. (2 Pet 1:3)

5. Jeg er forenet med Gud ved Jesus Kristus. (2 Kor 5:18-30)

6. Gud har givet mig forligelsens tjeneste. (2 Kor 5:18)

7. Gud gjorde Kristus til synd for min skyld, for at jeg kunne blive Guds retfærdighed i Kristus. (2 Kor 5:21)

8. Jeg er Guds retfærdighed i Kristus.(2 Kor 5:21)

9. Jeg er en arbejder i Guds rige. (1 Kor 3:9)

10. Jeg vil kun finde ære i Kristi kors og hvad der blev opnået derpå. (Gal 6:14)

11. Jeg er ikke stolt af andet end Kristi kors, ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. (Gal 6:13)

12. I Kristus tæller kun den nye skabning. (Gal 6:15)

13. Gud har skabt et nyt menneske, og det nye menneske er i fællesskab med Kristus. (Efs 2:15)

14. Jeg er et nyt menneske, som er ét med Kristus. (2 Kor 5:17)

15. Jeg har aflagt det gamle menneske og dens lyster. (Efs 4:22)

16. Jeg er fornyet i mit sind og ånd. (Efs 4:23)

17. Jeg har iført mig det nye menneske, som er skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. (Efs 4:24)

18. Min fortid har jeg intet at sige om. Jeg er ét i Kristus. (Gal 3:28)

19. Jeg er begravet med ham i dåben til døden, for også at blive oprejst med ham til et nyt liv. (Rom 6:4)

20. Jeg tjener i Åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. (Rom 7:6)

21. Min kærlighed er blevet gjort fuldkommen, og jeg har frimodighed på dommens dag, for som han er, sådan er jeg i denne verden. (1 Johs 4:17)

22. Jeg har overflod i alt, i tro, i udtryk, i viden, i al flid, i kærlighed til de hellige og i nåden. (2 Kor 8:7)

23. Jeg går i kødet, men jeg bekriger ikke det kødelige. Mine våben er ikke kødelige, men de er magtfulde gennem Gud til at vælte et hvert fæstningsværk, afvise enhver løgn og rive ned enhver ting, der ophøjer sig mod Guds viden. (2 Kor 10:3-5)

24. Gud har givet mig visdom og åbenbaring til at kende ham, fordi han allerede har velsignet mig med al himlens åndelig velsignelse. (Efs 1:3) (Efs 1:17)

25. Mit hjertes øjne er oplyst, jeg kender håbet i hans kald og jeg kender hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. (Efs 1:18)

26. Jeg ved hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. (Efs 1:19)

27. Med den magt han virkede i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn. Den sammen magt er i mig, og han har også placeret mig over al myndighed, for at hans magt kan herske over alt ting som har et navn. (Efs 1:20-21)

28. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. (Efs 1:22)

29. Jeg er hans legeme, derfor er alt under mig. Hans navn er mit navn. Alt, der har et navn, skal bøje knæet, når jeg bruger navnet over alle navne. (Efs 1:22) (Fil 2:9-11)

30. Jeg er hans legeme, Fylden af ham, der skaber hele sin flyde af alle (Efs 1:23)

31. Kristus er enden på loven til retfærdighed for mig, som tror. (Rom 10:4)

32. Retfærdigheden der kommer ved tro, taler sådan: Ordret er mig nær, det er i min mund og i mit hjerte er det troens ord, og det er det jeg taler, for jeg er blevet retfærdig ved troen på Jesus Kristus. Jeg taler tro, tro på hvad Gud har gennemført gennem Kristi kors, tro på at han har opnået sin vilje i mit liv ved Jesu Kristi Kors.

33. Jeg proklamerer med min mund at Jesus er HERREN, og jeg tror at han er oprejst fra de døde. Jeg er gennem ham frelst, helbredt, udfriet og velsignet. (Jakob 5:15)

34. Jeg er i en bedre pagt, lavet med bedre løfter. (Heb 8:6)

35. Jeg er Jesu Discipel.

36. Jeg har en bedre pagt. Han lagde sine love i mit hjerte, jeg kender Herren (Jer 31:33-34)

37. Han er min Gud, og jeg er hans barn. Jeg går i ham, og han går i mig. (Gal 3:26-27)

38. Han kalder mig barn og jeg kalder ham Far. (1 Johs 3:1)

39. Den nye pagt er trådt i kraft i mit liv, den gamle pagt er forbi (Heb 9:15)

40. Jesus er min ypperstepræst. Han etablerede den Nye Pagt med sit blod. Hans blod er bedre end blodet fra tyre og geder. Hans blod overfører min synd. Hans blods fjernede min synd, og han vil aldrig bringe det op igen, fordi han har glemt min synd. (Heb 10:3-4,17-18)

41. Loven kunne kun indeholde en skygge af hvad der skulle komme, da den aldrig gjorde nogen perfekt. For ved hans blod har han for altid ført dem, han helliger, til målet. (heb 10:1,14)

42. Jeg er helliggjort ved hans offer. (Heb 10:14)

43. Jesus satte sig og ventede, indtil hans fjender blev lavet til sin fodskammel. (Heb 10:13)

44. Jeg er hans legeme, hans fjender er under hans fødder, der er under mine fødder, fordi jeg er hans legeme. (Efs 1:22)

45. Ved et offer har han for evigt fuldendt de hellige. (Heb 10:14)

46. Jeg træder frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro i hjertet, jeg er befriet for ond samvittighed. (Heb 10:22)

47. Jeg giver agt for andre, og tilskynder til kærlighed og gode gerninger. (Heb 10:24)

48. Jeg svigter ikke de helliges forsamling. (Heb 10:25)

49. Jeg ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved troen på Jesus Kristus, Jeg er retfærdiggjort ved troen på Kristus. (Gal 2:16)

50. Jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. (Gal 2:19)

51. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. (Gal 2:20)

52. Jeg har modtaget Ånden ved at tro ordet og ikke ved lovgerninger. (Gal 3:2)

53. Jeg begyndte i Ånden, og jeg vil forblive i Ånden. (Gal 3:3)

54. Jeg lever af tro. (Gal 3:11)

55. Kristus har løskøbt mig fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for min skyld. (Gal 3:13)

56. Abrahams velsignelse er kommet over mig gennem Jesus Kristus, og jeg har modtaget Åndens løfte gennem troen. (Gal 3:14)

57. Løftene blev givet til Abraham og Kristus, ikke til mange afkom, men til et afkom, Kristus. Jeg er i Kristus, derfor er jeg i det afkom til hvem løftet blev lavet, derfor får jeg det samme løfte, den samme ånd som Kristus. (Gal 3:16)

58. Jeg tilhører Kristus, derfor er jeg Abrahams afkom og derfor en modtager af ånden, Abrahams velsignelse i overensstemmelse med Abrahams løfte. (Gal 3:16)

59. Jeg er en arving. Jeg er ét med herrenes herre, jeg er en af herrene som Kritus er herre af.

60. Jeg er en medarving med Kristus, hvad Jesus arvede, har jeg arvet. Alt hvad Jesus har, har jeg, for som han er, sådan er jeg i denne verden. (Rom 8:17)

61. Jeg er en søn, ikke en slave. Fordi jeg er en søn, sendte Gud sin søns ånd i mit hjerte, så jeg kan sige, ABBA, Fader. (Rom 8:15)

62. Jeg er over de svage og ynkelige magter, de underkaster sig mig fordi jeg er i Kristus og han er i mig. Når verden modtager mig, modtager de ham, der sendte mig, og når de modtager ham, modtager de Faderen. (Gal 4:9)

63. Jeg står fast i den frihed, hvormed Kristus har frigjort mig. (Gal 5:1)

64. I Kristus tæller intet andet end tro, der udspringer af kærlighed (Gal 5:6)

65. Jeg overholder loven, fordi jeg elsker min næste som mig selv. (Gal 5:14)

66. Jeg lever i Ånden, og ikke i kødets lyst. (5:16)

67. Jeg er ledt af Ånden, og ikke under loven. (Gal 5:18)

68. Jeg skal arve Guds rige. (Gal 5:21)

69. Jeg har Åndens frugter. (Gal 5:22-23)

70. Jeg går i Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. (Gal 5:22-23)

71. Jeg hører Kristus til, og jeg har korsfæstet kødet med sine følelser og lyster. Jeg lever i Ånden, jeg vandrer i Ånden, og han lever i mig og går i mig. (Gal 5:24-25)

72. Ånden bringer alt hvad Jesus har lært til min hukommelse. Han vejleder og leder mig ind i al sandhed, så jeg kan gå i sandhed. (Johs 16:13)

73. Johannes Døberen var den største profet født af kvinder, men den mindste i Guds rige er større end Johannes. Jeg er i riget, derfor er jeg større end Johannes Døberen. (Lukas 7:28)

74. Jeg taler med mennesker og engles tunger, og jeg har kærlighed. Jeg har den profetiske gave og forstår alle mysterier og al kundskab, jeg har tro for at flytte bjerge og jeg har kærlighed, fordi Guds kærlighed er blevet lagt i mit hjerte af Helligånden. Han er kærlighedens ånd, og jeg har ham, derfor har jeg kærlighed. (1 kor 13:1-3)

75. Jeg lider ikke længere, jeg er venlig, jeg er ikke misundelig, jeg ophøjer ikke mig selv, jeg er ikke opblæst. Jeg søger ikke mit eget, jeg er ikke let at provokere, jeg tror ikke ondt. Jeg glæder mig ikke over ondskab, jeg glæder mig over sandheden. Jeg tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. (1 Kor 13:4-7)

76. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men nu har jeg aflagt det barnlige. (1 Kor 13:11)

77. Mine tanker er på gode ting, hellige ting, rene ting. (Filip 4:8)

78. Jeg er retfærdiggjort af hans nåde gennem den forløsning, der er i Kristus Jesus. (Rom 3:24)

79. Derfor er jeg ikke under fordømmelse, fordi jeg er i Kristus Jesus. Det liv jeg lever, lever jeg ikke længere i kødet, men i Ånden. (Rom 8:1) (Rom 8:9-11)

80. Livets Ånds lov i Kristus Jesus har frigjort mig fra syndens og dødens lov. (Rom 8:2)

81. Intet kan adskille mig fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus. (Rom 8:38-39)

82. Jeg er helliggjort i Kristus, og kaldet til at være hellig. (1 Kor 1:2)

83. Jeg er i Kristus Jesus, som har givet mig visdom, retfærdighed, helliggørelse og forløsning. (1 kor 1:30)

84. Gud har salvet mig og knyttet mig fast til Kristus. (2 Kor 1:21)

85. Takket være Gud, som får mig til at sejre i Kristus og får mig til at gøre hans viden kendt overalt, hvor jeg går. (2 kor 2:14)

86. Gud har velsignet mig med al himlens åndelige velsignelser. (Efs 1:3)

87. Gud har oprejst mig i Kristus Jesus. Gud rejste Jesus for at sidde ved faderens højre hånd, jeg skal sidder der sammen med ham i himlen. (Efs 2:6)

88. Jeg er skabt af Gud, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for mig at vandre i. (Efs 2:10)

89. Jeg er ikke længere langt væk fra Gud. Jeg er kommet nær ved Kristi blod. (Efs 2:13)

90. Jeg lader Kristi ord bo i mig. Jeg har Kristi sind. Hans sind bor i rigt mål i mig, med al visdom. (Kol 3:16)

91. Jeg forbliver grundfæstet i min tro på Kristus. (Kol 1:23)

92. I takker under alle forhold, for at Guds vilje i mig. (1 thes 5:18)

93. Jeg har stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. (1 tim 3:13)

94. Jeg har løftet om livet i Kristus Jesus. (2 tim 1:1)

95. Gud har frelst mig og kaldt mig med et helligt kald, ikke efter mine gerninger, men ifølge hans egen beslutning og nåde, som blev givet os i Kristus Jesus, før verdens begyndelse. (2 Tim 1:9)

96. Jeg holder fast i den sunde lære, de samme ord jeg læser Paulus kom med, i tro, i kærlighed, ved Kristus Jesus. (2 Tim 1:13)

97. Jeg er stærk ved nåden i Kristus Jesus. (2 Tim 2:1)

98. Jeg udholder alt for de udvalgtes skyld, for at de også kan få den frelse, der er i Kristus Jesus med evig herlighed. (2 Tim 2:10)

99. Jeg kender de hellige skrifter, som er i stand til at give mig visdom til frelse gennem troen på Kristus Jesus. (2 Tim 3:15)

100. Jeg anerkender enhver god ting, der er i mig i Kristus Jesus, og min tro bliver derigennem effektiv. (Fil 1:6)

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *