“Jeg er blevet kristen, men min ægtefælle hader det. Hvad gør jeg?”

Hvis din ægtefælle ikke vil tro, er der stadig håb.

Den anden dag spurgte en velmenende, men fortvivlet dansker i chatten:

“Jeg er blevet kristen og ønsker at følge Jesus. Jeg var blind, men nu kan jeg se. Desværre hader min ægtefælle min nye tro og vil intet have med Gud at gøre. Hvad skal jeg gøre?”

Spørgsmål i chatten

Det er en desperat og svær situation.

Svaret er, at du skal stå fast ved sandheden. Gud ønsker også at frelse din ægtefælle. Undgå konflikt, gå i kærlighed og respekt, bliv ved og mist ikke håbet – men vigtigst af alt: Du skal bede for din ægtefælle.

Det kan du læse mere om her.

Jesus bringer splid

Når vi kommer til tro bringer det en masse problemer med sig. Det er fordi at sandheden sætter skel imellem rigtigt og forkert. Vi bliver konfronteret med vores synd og vantro – og det kan vi ikke lide.

Jesus siger det sådan her:

‭”At jeg er kommet til denne jord, betyder ikke, at der fra nu af er fred og ingen fare. Nej, der vil blive splid, helt ind i familiens inderkreds.”

Mattæusevangeliet‬ ‭10:34‬

Et andet sted står der også i Biblen at Jesus kommer med “et sværd, og ikke fred”.

Det betyder ikke, at Jesus kommer med vold. Det betyder derimod, at Jesus bringer splittelse mellem sandhed og løgn, mellem tro og vantro. Den spirituelle, dæmoniske verden reagerer med modstand, når vi kommer med budskabet om Jesus.

Det er derfor, at din ægtefælle reagerer.

Hold fast i sandheden

Selv om vi udfordres på vores tro, skal vi holde fast. Holde fast i sandheden. Holde fast i Jesus. Ligegyldigt hvad der sker – om så vores børn eller vores ægtefælle ikke vil have noget med Gud at gøre – så skal vi holde fast.

Sandheden ved Jesus er den eneste måde, vi kan blive frelst og komme i Himlen på. Vores evige liv er på spil, og vores familiemedlemmer er på vej til fortabelse.

Der er splittelse, ja, men du har fået en opgave. Du er den person, Gud har valgt til at bringe dem budskabet.

Jesus er nemlig deres eneste håb. Og du er Guds talerør til at nå dem. Derfor skal du holde fast i sandheden. Og tale og handle i kærlighed. Undgå vrede, skænderier og onde ord.

Bed for din ægtefælle – der er håb!

Gud kan forandre omstændighederne for alting. Også for din ægtefælles tro, selv om det virker som en umulig opgave. Biblen siger det på denne måde:

“Troens bøn kan udrette store mirakler.”

Jakobs Brev‬ ‭5:16‬

Derfor skal du bede for din ægtefælle.

Gå til Gud og bed om, at din ægtefælle kommer nærmere Gud.

Betyder det, at vi måske skal skilles?

Nej. Gud ønsker at bevare jeres ægteskab.

Hvad hvis vi ikke er gift, bare er kærester?

Gud ønsker, at et romantisk forhold mellem mand og kvinde er indenfor ægteskabets rammer.

Hvad hvis hun/han ikke vil lytte?

Det er ikke det rigtige spørgsmål.

Måske vil din ægtefælle ikke lytte. Men Gud vil lytte. Han lytter til dine bønner.

Så bed til Gud om at ændre omstændighederne for din ægtefælle. Giv ikke op. Skriv gerne i chatten, så vi også kan bede for dig og din ægtefælle.

Gud velsigne dig.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *