Jesus befalinger

 I det følgende findes de fleste af de befalinger, Jesus giver os i det nye testamente. Først kommer en samlet oversigt, dernæst de bibelvers, der kan henvises til sammen med befalingen.

 1. Omvend jer
 2. Lad jer ikke forfærdes og lad ikke jeres hjerte blive modløst
 3. Følg mig
 4. Glæd jer
 5. Lad jeres lys skinne
 6. Ær Guds lov
 7. Vær forsonet
 8. Du må ikke bryde ægteskabet
 9. Hold dit ord
 10. Gå en ekstra mil
 11. Elsk dine fjender
 12. Vær fuldkomne
 13. Fortæl ikke hvad I giver, hvad I beder om, og fast i det skjulte
 14. Saml jeres skatte i himlen
 15. Søg først Guds rige
 16. Døm ikke
 17. Kast ikke perler for svin
 18. Spørg, søg og bank på
 19. Gør ved andre, som …
 20. Vælg den smalle vej
 21. Vær på vagt for falske profeter
 22. Bed for at der må blive sendt flere arbejdere til høsten
 23. Vær snilde som slanger og enfoldige som duer
 24. Frygt Gud. Frygt ikke mennesker.
 25. Lyt til Guds stemme
 26. Tag mit åg på dig
 27. Ær dine forældre
 28. Vær på vagt overfor falsk undervisning
 29. Giv afkald på jer selv
 30. Bring ikke andre til fald
 31. Konfronter en bror der synder
 32. Tilgiv dem der forsynder sig imod dig
 33. Vær på vagt overfor griskhed
 34. Ær ægteskabet (hold det helligt)
 35. Led andre ved at være en tjener
 36. Gør hans hus til bedehus for alle folkeslag
 37. Bed i tro
 38. Inviter de fattige
 39. Giv kejseren hvad der er kejserens
 40. Elsk herren
 41. Elsk din nabo
 42. Bliv født påny
 43. Vær i forventning til Hans komme
 44. Spis Jesus legeme og drik Hans blod
 45. Våg og bed
 46. Hold mine befalinger
 47. Foder mine får
 48. Døb og gør disciple
 49. Lær disciplene at adlyde
 50. Modtag Guds kraft

Befalinger om at holde hans bud

Matt. 28:18-20

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« (1992)

»Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde Jesus. »Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.« (Hverdagsdansk)

Matt. 28:18-20

Joh. 14:21

Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.« (1992)

De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min Far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem.« (Hverdagsdansk)

Joh. 14:21

1. Omvend Jer 

Mat. 4:17 

»Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« (1992) 

»I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet!« (Hverdagsdansk)

Luk. 13:3

Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. (1992)

Det var de ikke. Men I vil alle gå til grunde, hvis I ikke ændrer jeres indstilling og tror på mig. (Hverdagsdansk)

2. Lad jer ikke forfærdes og lad ikke jeres hjerte blive modløst.

Joh. 14:27

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! (1992)

Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse!(Hverdagsdansk)

Joh. 14:27

Joh. 16:33

Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.« (1992)

Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!« (Hverdagsdansk)

Mat. 6:25-26

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? (1992)

Det er derfor, jeg siger, at I ikke skal bekymre jer for, om I nu også har mad og drikke og tøj at tage på. Er livet ikke mere end maden og tøjet? Se på fuglene! De hverken sår, høster eller samler forråd, men jeres himmelske Far sørger for dem. Er I ikke mere værd end dem? (Hverdagsdansk)

Mat. 6:25-26

3.Følg mig

Mat. 4:19

Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« (1992)

Jesus råbte ud til dem: »Kom med mig, så skal jeg gøre jer til menneskefiskere!« (Hverdagsdansk)

Mat. 4:19

4. Glæd jer.

Mat.5:12

Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.(1992)

Glæd jer af hele jeres hjerte, for I får en stor løn i Himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer. (Hverdagsdansk)

Mat.5:12

5 lad jeres lys skinne.

Mat. 5:16

Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.(1992)

På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og så de kan give jeres Far i Himlen ære. (Hverdagsdansk)

Mat. 5:16

6 Ær Guds lov

Mat. 5:17-19

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. (1992)

I skal ikke tro, at jeg er kommet for at tilintetgøre Toraen eller Profetbøgerne. Nej, jeg er kommet for at opfylde det, der står i dem. Det siger jeg jer: Så længe himlen og jorden består, skal end ikke den mindste del af Toraen forsvinde. Det skal opfyldes alt sammen. Hvis nogen derfor går imod et af de mindste bud i Toraen og lærer andre at gøre det samme, skal de kaldes de mindste i Guds rige. Men de, som lever efter Guds vilje og lærer andre det samme, skal kaldes de største i Guds rige. (Hverdagsdansk)

Mat. 5:17-19

7 Vær forsonet

Mat. 5:24-25

så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. (1992)

så lad gaven vente. Gå først hen og bliv forsonet med vedkommende. Derefter kan du bringe din gave. Hvis nogen anklager dig for ikke at have betalt, hvad du skylder, så få et forlig i stand, inden det er for sent. Ellers bliver du slæbt i retten, og dommeren overgiver dig til retsbetjenten, som sætter dig i fængsel. (Hverdagsdansk)

Mat. 5:24-25

8. Du må ikke bryde ægteskabet. 

Mat. 5:27-30

I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede. (1992)

I ved, at Toraen siger: ‘Du må ikke bryde ægteskabet.’ Men jeg siger jer, at enhver mand, der ser på en kvinde med tanker om utroskab, han har allerede begået ægteskabsbrud i sit hjerte. Hvis dit øje er årsag til, at du bukker under for fristelsen, så riv det ud og kast det bort. Det er bedre, at en enkelt del af dig bliver ødelagt, end at hele din krop bliver kastet i Helvedes ild. Hvis det er din hånd, der fører dig i fristelse, så hug den af og kast den bort. Det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at du med alle lemmer i behold ender i Helvede.(Hverdagsdansk)

Mat. 5:27-30

9. Hold dit ord. 

Mat. 5:33-37

I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹ Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde. (1992)

Der blev også sagt til vores forfædre: ‘Du må ikke bryde en ed, som du har aflagt over for Gud, men du skal holde det, du har svoret.’Men jeg siger jer: Lad helt være med at sværge. Du skal ikke sige ‘ved Himlen’, for Himlen er Guds trone. Du skal heller ikke sige ‘ved Jorden’, for Jorden er Guds fodskammel. Du må heller ikke sige: ‘Jeg sværger ved Jerusalem’, for Jerusalem er Den store Konges by. Sig heller ikke: ‘Om det så koster mig mit hoved’, for du er ikke i stand til at gøre ét hår på dit hoved hvidt eller sort. Sig ganske enkelt: ‘Ja, jeg vil’, eller: ‘Nej, jeg vil ikke’. Hvad der ligger ud over det, kommer fra den Onde. (Hverdagsdansk)

Mat. 5:33-37

10. Gå en ekstra mil.

Mat. 5:38-42

I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. (1992) 

I har hørt, at der blev sagt: ‘Øje for øje og tand for tand.’ Men jeg siger jer: Gengæld ikke ondt med ondt. Hvis nogen slår dig på den højre kind, så vend den anden til. Hvis nogen truer dig med en retssag for at få din inderkjortel, så lad ham få yderkjortlen med. Hvis nogen befaler dig at bære hans oppakning en kilometer, så gå to kilometer med ham. Giv til dem, der beder om hjælp. Afvis ikke dem, der vil låne af dig. (Hverdagsdansk)

Mat. 5:38-42

11. Elsk dine fjender

Matt. 5:44

Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. (1992)

Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.45Derved handler I som jeres himmelske Fars sande børn, for han lader sin sol skinne til gavn både for de onde og de gode, og han lader det regne både på dem, der gør hans vilje, og dem, der ikke gør.(Hverdagsdansk)

Matt. 5:44

12. Vær Fuldkomne

Matt. 5:48

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen! (1992)

Nej, I bør have samme kærlighed, som jeres Far i Himlen har. (Hverdagsdansk)

Matt. 5:48

13. Fortæl ikke hvad I giver, og når I faster, fast i det skjulte.

Matt. 6.1-18

1 Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. 2Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. 3Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, 4for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. 

5 Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. 6Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. 

7Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. 8Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. 

9Derfor skal I bede således: 

Vor Fader, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

10komme dit rige, 

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

11giv os i dag vort daglige brød, 

12og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 

13og led os ikke ind i fristelse, 

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

14For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. 15Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. 

16Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. 17Men når du faster, så salv dit hoved, og vask dit ansigt, 18så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. (1992)

1Pas på jeres motiver, så I ikke gør gode gerninger, for at andre skal lægge mærke til jer. Så mister I nemlig den belønning, der kommer fra jeres Far i Himlen. 

2Når du giver en gave til en, der er i nød, så vær ikke som de selvretfærdige, der plejer at udbasunere deres gode gerninger i synagoger og på gadehjørner, for at folk skal rose dem. Det siger jeg jer: De har allerede fået deres belønning. 3-4Nej, når du gør en god gerning, så gør det i al stilhed. Lad ikke den venstre hånd vide, hvad den højre gør. Så vil du få løn af din himmelske Far, for han ser det, som er skjult for alle andre. 

5Når I beder, skal I ikke være som de selvretfærdige hyklere. De elsker at stille sig op og bede i synagogerne og på gadehjørnerne, for at folk skal lægge mærke til dem. Det siger jeg jer: De har allerede fået deres fulde løn. 6Nej, når du beder, så gå ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig, og bed til din Far, som er i det skjulte. Og din Far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. 

7Når I beder, skal I ikke gøre som de mennesker, der ikke kender Gud. De fremsiger de samme bønner om og om igen, for de tror, at deres bønner bliver hørt på grund af de mange ord. 8Sådan skal I ikke gøre, for jeres Far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. 9Bed derfor på følgende måde: 

Far i Himlen. 

Må du blive æret. 

10Må dit rige bryde igennem. 

Må din vilje ske på jorden, 

som den sker i Himlen. 

11Giv os det, vi har brug for i dag. 

12Tilgiv os, hvor vi har svigtet, 

ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os. 

13Lad os ikke bukke under for fristelsen,

men red os fra den Ondes angreb.

14Hvis I tilgiver dem, der har gjort noget forkert mod jer, vil jeres Far i Himlen også tilgive jer. 15Men hvis I nægter at tilgive, vil han heller ikke tilgive jer. 

16Når I faster, skal I ikke tage en bedrøvet mine på, sådan som de selvretfærdige gør. De forsømmer deres udseende, så folk rigtig kan se, at de faster. Det siger jeg jer: De har fået deres fulde løn! 17Nej, når du faster, så red dit hår og vask dit ansigt, som du plejer, 18så ingen kan se, at du faster. Lad det være en hemmelighed mellem dig og din Far i Himlen – og din Far, som kender alle hemmeligheder, vil belønne dig. (Hverdagsdansk)

14. Saml Jer skatte i himlen

Matt: 6:19-21

Skatten i himlen

19Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. 20Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. 21For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (1992)

Om den himmelske rigdom og lyset fra Jesus 

19I skal ikke samle jer rigdomme her på jorden, hvor de let kan blive ødelagt eller stjålet. 20Nej, saml jer rigdomme i Himlen, hvor intet mister sin værdi, og hvor intet bliver stjålet. 21Der, hvor du har dine rigdomme, vil også dine tanker være. (Hverdagsdansk)

15. Søg først Guds rige.

Matt. 6: 33

33 Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. (1992)

33Søg først Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift.(Hverdagsdansk)

16. Døm ikke

Matt. 7: 1-2

Om at dømme andre

1 Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. 2 For den dom, I dømmer med, skal I selv 

dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. (1992)

Om ikke at dømme andre 

1Lad være med at dømme andre, ellers bliver I selv dømt. 2Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer. (Hverdagsdansk)

17. Kast ikke perler for svin

Matt. 7:6

Perler for svin

6 Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer. (1992)

Om at bedømme situationen 

6 Giv ikke jeres kostbare perler til svinene, for de vil bare træde dem ned uden at forstå værdien. Kast ikke det bedste, I har, for de vilde hunde, for de vil blot vende sig om mod jer og gå til angreb. (Hverdagsdansk)

18. Spørg, søg, og bank på.

Matt. 7: 7-8

Om bønhørelse

7Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. 8For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. (1992)

Om at få som svar på bøn 

7Bed, så skal I få. Søg, så skal I finde. Bank på, så vil døren blive lukket op for jer. 8For den, som beder, får. Den, der søger, finder, og døren lukkes op for den, som banker på. (Hverdagsdansk)

19. Gør ved andre, som…

Matt. 7:12

Den gyldne regel

12Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. (1992)

12Sådan som I ønsker, at andre skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Det er Toraen og Profeterne i en nøddeskal. (Hverdagsdansk)

20. Vælg den smalle vej.

Matt. 7:13-14

Den snævre port

13Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. 14Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den! (1992)

Den snævre port 

13Gå ind gennem den snævre port. Vid er den port og bred den vej, der fører til fortabelsen. Mange er de, der følger den. 14Snæver er den port og smal den vej, der fører til livet. Få er de, der finder den. (Hverdagsdansk)

21. Vær på vagt for de falske profeter.

Matt. 7:15-16

15Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. 16På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? (1992)

15Vogt jer for de falske profeter. De kommer forklædt som uskyldige får, men er i virkeligheden glubske ulve. 16Bedøm dem ud fra resultatet af deres handlinger, ligesom man bedømmer et træ ud fra dets frugter. Der vokser jo ikke vindruer på en tjørnebusk, og man finder ikke figner på en tidsel. (Hverdagsdansk)

22. Bed for at der må blive sendt flere arbejder til høsten.

Matt. 9:37-38

37 Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. 38 Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.« (1992)

37Og han sagde til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne er få. 38Bed derfor ham, der har ansvaret for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind.«(Hverdagsdansk)

23. Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer. 

Matt 10:16

16 Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer. 

(1992)

16 Jeg sender jer ud som får iblandt ulve. Vær ærlige, men ikke dumdristige.(Hverdagsdansk)

Rom. 16:19

19 Men jeres lydighed er kommet alle for øre, så jer glæder jeg mig over. Jeg vil ønske, at I må have visdom til at gøre det gode og være for uskyldige til at gøre det onde. (1992)

19Jeg glæder mig over, at I har ry for at være lydige mod Gud! Men jeg ønsker, at I må være vise i jeres vurdering af, hvad der er godt, og uskyldsrene med hensyn til det onde.(Hverdagsdansk)

24. Frygt Gud. Frygt ikke mennesker.

Matt. 10:28

28 Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. (1992)

28 Vær ikke bange for dem! De kan kun slå kroppen ihjel, men jeres sjæl kan de ikke dræbe. I må hellere frygte ham, som kan sende både krop og sjæl i Helvede. (Hverdagsdansk)

Luk. 12:4-5

4 Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere. 5 Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte. (1992)

4Jeg siger jer, mine venner: Vær ikke bange for dem, som nok kan slå jer ihjel rent fysisk, men ikke har magt over, hvad der sker med jer bagefter. 5Lad mig fortælle jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, der ikke blot har magt til at slå ihjel, men også til at kaste i Helvede. Ja, ham skal I frygte. (Hverdagsdansk)

25. Lyt til Guds Stemme.

Matt. 11:15

15 Den, der har ører, skal høre!(1992)

15Lad dem høre, som har øre. (Hverdagsdansk)

Matt. 13.9

9 Den, der har ører, skal høre!« (1992)

9Lad dem høre, som har øre.« (Hverdagsdansk)

Matt. 13:43

43 Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre! (1992)

43Men de, som hører Gud til, vil stråle som solen i deres Fars rige. Lad dem høre, som har øre!« (Hverdagsdansk)

Mark. 4:23

23 Har nogen ører at høre med, skal han høre!« (1992)

23Lad dem høre, som har øre!« (Hverdagsdansk)

Luk. 14:35

35 Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!« (1992)

35 Det kan ikke bruges som gødning, og det ville ødelægge jorden. Man smider det væk, fordi det er værdiløst. Lad dem høre, som har øre!« 

(Hverdagsdansk)

26. Tag mit åg på dig.

Matt. 11:29

29 Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. (1992)

29 Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopofrende. Så vil I finde ro i sjælen.(Hverdagsdansk)

27. Ær dine forældre.

Matt. 15:4

4For Gud har sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.‹ (1992)

4Gud har jo sagt: ‘Du skal ære din far og din mor!’ og: ‘Den, der forbander sin far eller mor, skal dø!’(Hverdagsdansk)

28. Vær på vagt overfor falsk undervisning.

Matt. 16:6

6Jesus sagde til dem: »Se til, at I tager jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej.« (1992)

6»Vær på vagt over for den surdej, der kommer fra farisæerne og saddukæerne,« sagde Jesus. (Hverdagsdansk)

Matt. 16:11-12

11 Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Men tag jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej.« 12 Da forstod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæernes og saddukæernes lære. (1992)

11Hvordan kan I så tro, at jeg tænker på, om vi har brød nok? Nej, I skal være på vagt over for farisæernes og saddukæernes surdej.« 12Så gik det op for dem, at det ikke var den bogstavelige surdej, han advarede dem imod, men farisæernes og saddukæernes lære. (Hverdagsdansk)

29. Giv afkald på dig selv.

Luk. 9:23

23Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. (1992)

23Så sagde Jesus henvendt til alle, der var hos ham: »De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig hver dag, også selv om det koster livet. (Hverdagsdansk)

Matt. 10:38

38 Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. (1992)

38 Den, der ikke er villig til at give afkald på sit eget liv for at følge mig, er mig ikke værd. (Hverdagsdansk)

Mark. 8:34

34 Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. (1992)

34Han kaldte nu alle disciplene og hele folkeskaren sammen og sagde: »De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster 

livet. (Hverdagsdansk)

30. Bring ikke andre til fald

Matt. 18:6-10

6Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. 7Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. 8Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. 9Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. 10 Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. (1992)

6Men hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig, var det bedre for det menneske, om det blev kastet i havet med en møllesten om halsen. 7Ak, hvilken elendig verden, som får mennesker til at miste troen! Fristelser er ganske vist uundgåelige, men ve det menneske, der forårsager, at et andet menneske falder fra troen. 

8Hvis din hånd eller fod er skyld i, at du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind til det evige liv uden din hånd eller fod end at kastes i den evige ild med arme og ben i behold. 9Hvis dit øje er skyld i, at du falder fra troen, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre at gå enøjet ind til det evige liv end at ende i Helvedes ild med begge øjne i behold. 

10Pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg jer: De har deres engle i Himlen, og de er altid i min Fars nærhed.(Hverdagsdansk)

31. Konfronter en bror der forsynder sig imod dig

Matt. 18:15

15 Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. (1992)

15Hvis din ven forsynder sig imod dig, så konfronter ham med det under fire øjne. Hvis han hører på dig og beder om tilgivelse, så har du fået din ven tilbage. (Hverdagsdansk)

Gal. 6:1

1 Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har Ånden, hjælpe ham til rette med mildhed; og se til, at du ikke selv bliver fristet! (1992)

1 Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I andre, som er stærkere i Ånden, hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt. Glem ikke, at det kunne have været jer selv, som faldt for en fristelse.(Hverdagsdansk)

32. Tilgiv dem der forsynder sig imod dig.

Matt. 18:21-22

21 Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« 22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange. (1992)

21»Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder sig imod mig?« spurgte Peter. »Er syv gange nok?« 22»Nej,« svarede Jesus, »lad det være 77 gange!(Hverdagsdansk)

Ords. 19:11

11 Et menneskes klogskab får ham til at holde igen på 

vreden, han sætter en ære i at bære over med overtrædelser. (1992)

11Der skal meget til, før de vise bliver vrede, 

at bære over med en fornærmelse vinder dem respekt. (Hverdagsdansk)

33. Vær på vagt overfor griskhed.

Luk. 12:15

15 Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« (1992)

15Så tilføjede han henvendt til de omkringstående: »Vogt jer for al slags pengebegær, for økonomisk velstand kan ikke skænke jer livet.« (Hverdagsdansk)

34. Ær ægteskabet. (Hold ægteskabet helligt)

Matt. 19:6 

6 Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« (1992)

6Altså er de ikke længere to, men en enhed. Det, som Gud på den måde har sammenføjet, må intet menneske splitte ad.« (Hverdagsdansk)

Matt. 19:9

9 Jeg siger jer: Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.« (1992)

9»Det siger jeg jer: Hvis en mand skiller sig fra sin kone af nogen anden grund end utroskab fra hendes side og derefter gifter sig med en anden, så er han skyldig i ægteskabsbrud over for den første.« (Hverdagsdansk)

35. Led andre ved at være en tjener.

Matt. 20:26-28

26 Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, 27 og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, 28 ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.« (1992)

26-27Sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre. 28Menneskesønnen kom jo heller ikke for at lade sig betjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum, for at mange kan blive sat fri.« (Hverdagsdansk)

36. Gør Hans hus til et bedehus for alle folkeslag.

Mark. 11:17

17 Han belærte dem og sagde: »Står der ikke skrevet: ›Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene‹? Men I har gjort det til en røverkule.« (1992)

17Derefter begyndte Jesus at undervise folk. Han sagde: »Siger Skriften ikke: ‘Mit hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag.’? Men I har gjort det til et ‘tilholdssted for røvere’!«(Hverdagsdansk)

37. Bed i tro

Matt. 21:21-22

21Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg: Løft dig op, og styrt dig i havet! og det vil ske. 22 Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få, når I tror.« (1992)

21Jesus svarede: »Det siger jeg jer: Hvis I tror uden at tvivle, så vil I ikke blot kunne gøre sådan med et figentræ, men I vil endog kunne sige til det ‘bjerg’ her: ‘Flyt dig ud i havet!’ Og så vil det ske. 22I skal få alt, hvad I beder om, hvis I tror.« 

(Hverdagsdansk)

Joh. 15:7

7 Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. (1992)

7Men hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. (Hverdagsdansk)

38. Inviter de fattige.

Luk. 14:12-14

12 Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus: »Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. 13 Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. 14 Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse.« (1992)

12Derpå sagde Jesus til værten: »Når du inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, søskende, slægtninge eller rige naboer, for de inviterer dig jo bare til gengæld, og så har du fået din belønning. 13Indbyd hellere de fattige, lamme, blinde og andre handicappede. 14De kan ikke gøre gengæld, men Gud vil velsigne dig for det, og du vil få din løn, den dag de, som hører Gud til, genopstår fra de døde.« 

(Hverdagsdansk)

39. Giv kejseren hvad der er kejserens.

Matt. 22:19-21

19 Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar. 20 Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?« 21»Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« (1992)

19Vis mig den mønt, I betaler skat med.« De rakte ham en. 20»Hvem er der billede af på mønten?« spurgte han. »Og hvad er det for et navn, der er indridset i den?« 

21»Det er kejserens navn og billede.« »Så giv kejseren det, der er hans, og giv Gud det, der er hans.«(Hverdagsdansk)

40. Elsk Herren.

Matt. 22:37-38

37 Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ 38 Det er det største og det første bud. (1992)

37Jesus svarede: »Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker.38Det er det vigtigste og største bud. (Hverdagsdansk)

41 Elsk din nabo.

Matt. 22:39

39 Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ (1992)

39Der er også et andet bud, som udtrykker det samme: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’(Hverdagsdansk)

42. Bliv født på ny.

Joh. 3:7

7 Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. (1992)

7Du skal ikke være så forundret over, at jeg sagde, at I skal fødes igen.(Hverdagsdansk)

43. Vær i forventning til Hans komme.

Matt. 24:42-44

42 Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. 43 Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. 44 Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. (1992)

42Derfor skal I altid være parate, for I ved ikke, hvornår jeres Herre kommer tilbage. 43I ved, at hvis en husejer havde fået at vide, hvornår tyven ville komme, så ville han have holdt vagt for at forhindre indbruddet. 44Sådan skal I være parate, for Menneskesønnen kommer på et tidspunkt, I ikke regner med. (Hverdagsdansk)

44. Spis Jesus legeme og drik Hans blod.

Matt. 26:26-28

26 Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« 27 Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og 

sagde: »Drik alle heraf; 28 dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. (1992)

26Under måltidet tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker og delte det ud til disciplene, idet han sagde: »Tag imod dette brød og spis det. Det er mit legeme.« 27Så tog han et bæger med vin, takkede Gud, sendte det rundt og sagde til dem: »Drik alle heraf, 28for det er mit blod, som besegler den nye pagt, og som udgydes for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder. (Hverdagsdansk)

45. Våg og bed.

Matt. 26:41

41Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.« (1992)

41Viljen er god nok, men i egen kraft kan I ikke. Hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede.« (Hverdagsdansk)

46. Hold Mine befalinger.

Joh. 14:15

15 Elsker I mig, så hold mine bud; (1992)

15Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om.(Hverdagsdansk)

47. Foder Mine får.

Joh. 21:15-16

15 Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« 16 Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« (1992)

15Efter at de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og sagde til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre gør?« »Ja, Herre,« svarede Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine lam,« sagde Jesus. 

16Jesus gentog spørgsmålet: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« »Ja, Herre,« sagde Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så tag dig af mine får,« sagde Jesus. (Hverdagsdansk)

48. Døb og gør disciple.

Matt. 28:19

19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, (1992)

19»Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, (Hverdagsdansk)

49. Lær disciplene at adlyde.

Matt. 28,20

20 og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« (1992)

20og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.« (Hverdagsdansk)

50. Modtag Guds kraft.

Luk. 24:49

49 Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.« (1992)

49Jeg vil sende Helligånden til jer, sådan som min Far har lovet. Men I skal forholde jer i ro her i byen, indtil I er blevet udrustet med kraften fra Gud!« (Hverdagsdansk)

Del artiklen med andre: