Mennesket længes. Man kan kun længes efter noget, der er en vis chance for eksisterer. Vi kan ikke længes efter noget absurd. Det er et af de mange beviser for, at Gud findes.

Gud har givet os en længsel efter Ham og Hans paradis

Fugle kan finde tilbage fra vinterens flugt. Sommerfugle kan finde det samme træ igen. Skildpadder vender tilbage til den samme strand.

Og mennesker længes efter det paradis, vi en gang var i med Gud.

Argumentet for Guds eksistens kan formuleres således:

  1. Hvert kendt menneskeligt ønske har et tilsvarende objekt, der kan opfylde dette ønske
  2. Ønsket om at kende Gud og ultimativ sandhed er et grundlæggende menneskeligt ønske
  3. Derfor eksisterer Gud, genstanden for dette ønske

Gud elsker dig, og ønsker fællesskab med dig. Derfor sendte han sin søn Jesus, som gav sit liv for at du kan blive frelst. Læs hvordan du kommer i himlen.

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud og Gud er ikke ond.