Hverken Buddha, Muhammed, Asaguderne eller naturreligionernes personer har de helt særlige egenskaber, Jesus besidder. Han var unik. Det er et af de mange beviser for, at Gud findes.

Jesus er unik

Jesus var den eneste, der udførte mirakler. Jesus var den eneste, der blev slået ihjel som uskyldig. Og han var den eneste, der genopstod.

Ingen vælger at blive født. Undtagen Jesus. Han var den eneste, der lod sig føde.

Han var den eneste, der var forudsagt til at komme.

Han er den eneste, ingen kan sætte noget på efter tusind års diskussioner.

Han er den eneste, der tilgav sine bødler.

Han var den eneste, der var perfekt.

Og han var den eneste, der påstod, han var Gud selv.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til annoncer på facebook med evangeliet.

Send nu til MobilePay 1206LR.

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig