Gratis bøn – vi beder for dig. Alle sygdomme kan helbredes – intet er umuligt for Gud. Skriv anonymt ml. 08-22. Chat med en præst.

Du har nok hørt udtrykket at “øje for øje, tand for tand“.

Men er du klar over, hvad udtrykket egentlig betyder?

Det er et bibelsk udtryk med betydningen “Tage sin hævn“, “Betale retfærdigt tilbage” ofte med undertonen, at “En person, der straffes, er selv ude om det, og har blot fortjent det“. Det er i den betydning, at de fleste mennesker kender og benytter udtrykket.

Men faktisk har talemåden en dybere og langt mere alvorlig betydning. “Øje for øje, tand for tand” er et princip, der stammer fra Biblen, mere specifikt den jødiske lov. Senere erstattede Gud selv loven med en bedre lov – kærlighedsloven.

Det kan du læse mere om her.

Et juridisk princip – fra Gud

“Øje for øje” er et juridisk princip, der stammer fra den jødiske lov.

Øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod,  brandsår for brandsår, flænge for flænge, skramme for skramme. (2. Mosebog 21:24-25)

Den jødiske lov beskriver i detaljer, hvordan mennesker skal retfærdiggøres i forskellige scenarier.

Princippet handler om retfærdighed og betaling og beskriver, at “man skal betale det samme, som man har forårsaget i skade”. Det bliver brugt til udmåling af straf.

Øje for øje – et godt eller dårligt princip?

Gud gav loven til jøderne. Loven var nødvendig for, at de kunne finde ud af at behandle hinanden ordentligt, og blive fri fra synd. På den måde var loven nødvendig.

Problemet var, at loven ikke var baseret på kærlighed. Gud gav loven for at bevise overfor menneskerne, at de ikke kunne opnå frikendelse foran Gud ved at overholde religiøse love.

Senere sendte Gud Jesus for at give alternativet: Jesus. Jesus udlevede loven 100%, var retfærdig og syndede ikke. Det, som vi mennesker ikke kan. Derfor er Jesus den eneste, der kan frelse os.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Deltag i gratis webinar om Gud: Findes Gud og hvem er han? Tilmeld dig her (Online anonymt møde på Zoom)

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig