Gud ønsker at redde dig fra Helvede. Så han sendte sin søn, Jesus.

Det hele er nemt og en god nyhed – og dit nye liv kan starte i dag.

Opskriften er enkelt; læg dit liv om og vælg Guds måde i stedet. Og bliv døbt rigtigt på din egen tro.

Spørg anonymt om alt i vores online chat

Vers 1
Navnet Jesus blegner aldrig,
tæres ej af tidens tand.
Navnet Jesus, det er evigt,
ingen det udslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyder stadigt friske skud;
det har evnen til at samle
alle sjæle ind til Gud

Kor:
Navnet Jesus må jeg elske,
det har sat min sjæl i brand;
ved det navn min sjæl fandt frelse,
intet andet frelse kan.

Vers 2
Jesus navn, hvor skønt det klinger,
lad det runge over jord!
Intet andet verden bringer
håb og trøst som dette ord.
For det navn må hadet vige,
for det navn må ondskab fly,
ved det navn skal retfærds rige
skyde friske skud på ny.

Vers 3
Midt i nattens mørke blinker
som et fyrtårn Jesu navn,
og hver nødstedt sejler vinker
ind til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ej skinner,
Jesusnavnet lyser end;
da den frelste skare synger
højt dets pris i Himmelen.

David Welander