De fleste mennesker ved godt, at Gud er god, men nogen gør desværre den  fejl at give Gud skylden for sygdom og ondskab her i verden, og stiller spørgsmålet: “Hvis Gud er god, hvorfor tillader han så det onde?” – underforstået, at så findes Gud nok ikke.

Men det gør han, og han “tillader” ikke noget som helst.

Det kan du læse mere om her.

Det er nemlig ikke Gud, men os selv (og Satan), der skal have skylden.

Vores skyld, ikke Guds skyld

Det er ikke Guds skyld, at der er sygdom og ondskab her i verden. Det er vi selv skyld i.

Problemerne startede, da Adam og Eva valgte at gøre oprør mod Gud og spise af kundskabens træ.

Da de gjorde dét, kom synd og sygdom ind i verden. Det kom altså ind igennem noget, vi selv gjorde. Fordi vi ikke lyttede til Gud. Han advarede os endda og sagde: “I dør, hvis I spiser af træet.

Men vi var ligeglade. I vores stolthed ville vi være ligeså kloge som Gud. Ved denne ene handling gav vi Guds fjende, Satan, autoritet til at regere her på jorden. Og synden kom ind. Og med synden kom sygdom og død.

Og det er dér, vi er nu. I en verden med synd, sygdom og død. Og det skete, fordi vi inviterede synden indenfor.

Så Gud var nødt til at smide os ud.

Gud smed os ud af Paradis

Gud var nødt til at gøre noget.

For at synden ikke skulle være sammen med os for evigt (ved at vi spiste af livets træ), smed Gud os ud af Paradis.

Det er den verden, vi lever i nu, adskilt fra Gud, i en verden fuld af ondskab og sygdom (som vi selv inviterede indenfor).

Kunne Gud ikke stoppe det, hvis han ville?

Han hverken kan eller vil.

Hvis Gud skulle stoppe ondskaben i denne verden, skulle han tage vores frie vilje fra os. Det kan og vil han ikke. Han har givet sit ord, som han ikke kan og vil bryde.

Denne verden har han givet til os, vi har fået myndighed og fri vilje, og det er op til os. Skulle han gribe ind overfor synd og ondskab skulle ethvert menneske på jorden dømmes. Det betød helvede for samtlige mennesker, for vi har alle brudt hans lov og syndet mod ham. Så Gud venter, fordi han elsker os.

Venter på hvad?” spørger du måske.

Gud venter på os.

Vejen tilbage

Gud gjorde nemlig noget fantastisk. Han sendte sin søn Jesus som betaling for denne ondskab, vores egen ondskab. Fordi han elsker os. Fordi han ønsker at tilgive os alt, hvad vi har gjort. Som en god far. Læs mere

Det er en mulighed han gav os, en mulighed for at komme tilbage og få tilgivelse.

Giv Satan skylden, Gud æren

Så … sæt halen på det rette æsel. Giv Satan skylden for alt det, han bragte ind i verden. Giv dig selv skylden, fordi du har lyttet til Guds fjende istedet for Gud selv.

Sig tak til Gud fordi han gav sin søn for dig. Læg din stolthed fra dig. Og vend om. Så er livets absolutte fylde og mening lige foran dig.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til annoncer på facebook med evangeliet.

Send nu til MobilePay 1206LR.

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig