Synd straffes med døden, men …

Gud sætter altid et godt "men". Hvad gør du ved det?

Når vi synder imod Gud, synder vi imod vores skaber, og hans standard for, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er de ting, som objektivt ER rigtigt og forkert – ikke hvad du synes, der er rigtigt og forkert.

Gud er nemlig hellig, og vi har syndet så meget, at straffen for disse synder er døden.

Heldigvis sætter Gud et godt “men”.

Det kan du læse mere om her

Gud sætter et godt “men”

Biblen fortæller os om Guds natur, hvad angår synd, straf og tilgivelse:

Synd straffes med døden, men Gud skænker det evige liv gennem Jesus, vores Frelser og Herre.”

Romerbrevet 6:23

Skal man opsummere hele kristendommen på een sætning, så er det denne: Synd straffes med døden, men Gud skænker det evige liv gennem Jesus.

Det er en fantastisk nyhed der betyder, at Gud kan tilgive os for, hvad vi har gjort imod ham.

Synd straffes med døden

I biblen kan man læse om, hvordan Gud ser på synd. Synd er alle de ting, der afholder os fra fællesskab med ham. Og udeblivelse fra fællesskab med Gud, det er i sagens natur døden. Helvede er fraværet af Gud. Derfor er den død, der tales om, et fravær af Gud, hvor vi er helt uden ham. Det er også det, der kaldes helvede.

Synd er handlinger og tanker som utroskab, homoseksualitet, løgn, had, bagtale, mord, idoldyrkelse, heksekunst, drukkenskab, pornografi og besværgelser imod Gud.

Straffen for disse er døden. Biblen siger, at synd straffes med døden.

Synd straffes med døden.

Romerbrevet 6:23

og at hvis vi bryder bare éen lov, så er vi ligeså skyldige, som hvis vi havde brudt dem alle.

“Den, der overtræder bare ét af lovens bud, er lige så skyldig som den, der overtræder dem alle.”

Jakob 2:10

Kan du ærligt sige, at du ikke har syndet i nogen af de nævnte synder, og derfor ikke har brug for tilgivelse?

Heldigvis er der en god nyhed. Gud giver et godt “men”. Biblen siger nemlig:

Men Gud ske lov, at Jesus Kristus, vores Herre, redder mennesker ud af den elendighed

Romerbrevet 7:23

… men tilgivelsen kommer gennem Jesus, og kun Jesus

Løsningen og tilgivelsen er det, der kaldes Guds nåde. Noget godt du får, selv om du har fortjent en straf.

Da Jesus døde på korset var det alle menneskehedens synder, der blev naglet fast og knust. Synderne blev betalt.

Det betyder, at der ikke skal betales mere af dig.

Hvordan kan Gud tilgive mig?

Gud kan tilgive dig, fordi Jesus havde levet et perfekt liv, men han blev straffet alligevel. Det gjorde det muligt for Gud at “bytte” dine overtrædelser med dét, som Jesus gjorde.

På én betingelse:

Du skal tro på Jesus. Han er den eneste gyldige betaling for dine synder.

Det er en gave – tager du imod?

Hvis du ønsker denne tilgivelse, hvis du ønsker denne gave fra Gud, så er der godt nyt til dig. Du kan sige undskyld til Gud, begrave dit gamle liv, og genopstå til et nyt.

Det sker, når du vender dig fra synd, døbes til Jesus som voksen helt under vand, og modtager Guds Helligånd.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *