6 dårlige undskyldninger om, hvorfor Gud ikke altid helbreder

Gud er en Gud, der helbreder. Jesus både kan og vil helbrede alle sygdomme – også i dette liv – her på jorden. Ikke bare først, når man kommer i himlen.

Alligevel hører man desværre ofte mange (dårlige) forklaringer på, hvorfor helbredelse ikke sker. I denne artikel vil vi aflive disse dårlige undskyldninger udfra Guds sandhed om sagen – Biblen – istedet for vores egen mening og erfaring.

Tag sikkerhedsskoene på

Til en start vil vi lige sige, at nogen af disse myter er forestillinger, vi har holdt fast i længe. Af aflive dem kan komme til at træde nogen over tæerne. Men nogen gange træder Gud os over tæerne, fordi Han har noget bedre til os. Det er også formålet her. Vi ønsker at bringe dig til at sted, hvor du tror på Guds vilje og evne til at helbrede dig altid – for alle sygdomme.

6 dårlige undskyldninger om helbredelse (og hvorfor de ikke er sande)

 1. Der er synd i personens liv.
  Een af de værste, og måske den mest usande. Usandt fordi: Hvis helbredelse ikke kunne finde sted pga synd i vores liv, så kunne ikke ét eneste menneske kunne blive helbredt. Vi har alle synd i vores liv. Men helbredelse finder sted på trods af synd i vores liv – der er millionvis af vidnesbyrd om disse helbredelse. Se eksempler. Synd er ikke problemet.
 2. Der er manglende tilgivelse i personen liv.
  Denne myte er ligeså meget noget vrøvl som det forestående argument. Der er masser af eksempler på, at mennesker bliver helbredt og bagefter kommer til frelse og får tilgivelse af mennesker, de har en konflikt med. Det kan have en indflydelse på din spirituelle gang med Gud, at der er manglende tilgivelse – og det er en god idé at tilgive andre – men det er ikke opskriften på helbredelse.
 3. “Gud tillod det ikke denne gang”.
  Denne myte er en af de værste løgne om Gud. Gud “tillader” ikke noget som helst, og han står ikke og vælger, om en person skal helbredes eller ej, eller om en person skal rammes af sygdom eller ej. Den beslutning er ikke Guds. Det er en konsekvens af, at vi lever i en falden verden, hvor vi har fået fri vilje. Læs mere her.
 4. “Gud vil lære dig noget med sygdommen, så derfor blev du ikke helbredt”:
  Igen en usand forklaring i tråd med den forestående. Det er faktisk blasfemisk og meget farligt at foreslå, at Gud skulle ønske os syge, eller pålægger os sygdommen for at lære os noget. Vi lærer ikke noget gennem sygdom. Det biblen siger er, at “Gud kan bringe noget godt ud af det”. Men det betyder ikke at han har valgt om det skulle ske. Synd og sygdom kom ind i verden gennem mennesket, ikke fordi Gud ønskede dig. Han ønsker, at du bliver fri for din sygdom – han vil ikke lære dig noget med den.
 5. Du bad ikke rigtigt“.
  Dette er også en usand myte. Hvis vi skulle bede udfra en bestemt formel, så ville den stå i biblen. Men det gør den ikke. Biblen siger bare, at vi skal lægge hænder på de syge i bøn, og så vil de blive helbredt. Der står ikke engang, at det er noget, der måske kommer til at ske. Der står, at vi skal lægge hænder på de syge, og så vil de blive helbredt.
 6. Du skal lægge hænder på:
  Også en usand myte om helbredelse. Gud bruger håndspålæggelse nogen gange, og Jesus nævner det, fordi det skaber menneskelig kontakt, men der er også mennesker, der bliver helbredt gennem telefon eller FaceTime, eller ved bare at høre en prædiken. Der er ikke noget “magisk” i dine hænder – det er Helligånden, der helbreder.

Gud ønsker at se dig helbredt

I Gud er der altså ikke disse begrænsninger. Guds vilje er altid at du bliver helbredt, og da Jesus var her, blev alle helbredt.

Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med ham.

Apostlenes gerninger 10:38

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *