De religiøse får det svært på dommedag

Du kommer ikke i himlen af at være religiøs og følge ritualerne. Du kommer i himlen af at følge Jesus.

Tror du, at religion frelser dig? At du kommer i himlen fordi du har siddet på kirkebænken et helt liv og synget salmer? At du kommer i Guds rige, fordi du var i Pinsekirken, Folkekirken eller Jegvedselvbedst-Kirken?

Så kan du godt tro om igen.

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan de religiøse står stillet på dommedag, og hvem Gud egentlig tager imod.

Tag sikkerhedsskoene på

Til at starte med vil vi lige sige, at dette emne om religion godt kan træde nogen over tæerne – især de religiøse. Bare husk, at nogengange træder Gud os over tæerne, fordi Han giver os en chance til. Fordi vi ellers er i fare.

Så det kan være, at du føler, at du har styr på det hele, og det er de andre, der tager fejl. Husk bare – hovmod står for fald. Så vi håber du vil læse med, og veje hvad du læser, op imod Guds ord.

Følg Jesus, ikke ritualerne

Alt dette med religion kan siges på en ret simpel måde: Du skal følge Jesus, ikke følge en religion.

De religiøse kommer ikke i himlen

Gud tager ikke nemlig imod de religiøse. Han tager imod de ydmyge.

Biblen er propfyldt med fortællinger, lignelser og befalinger fra Jesus, der fortæller os, at vi er i fare for at komme i Helvede, hvis vi bliver på religionens side.

Og når vi her siger religion, så mener vi dem, der klamrer sig til en bestemt kirke, trosretning eller præst, og ikke vil lytte til Guds ord som det står, og lave sig selv om. Vi mener dem, der lægger vægt på ritualerne – at de rigtige ord bliver sagt til nadveren – men ikke fortæller om Jesus til deres kollega eller nabo.

Der er nemlig mange, der ikke lader Biblen stå i vejen for, hvad de selv mener. Og det kan være meget farligt i sidste ende.

I det følgende kommer nogen eksempler på, når man følger en religion, ikke Jesus.

Et liv på kirkebænken

Hvis du har siddet et liv på kirkebænken og været overbevist om, at du var inde, og resten var ude, så kan du godt tro om igen. For Biblen fortæller, at der var en beskidt synder, der indså, at han havde syndet, men da han omvendte sig, velsignede Gud ham. Men der var en anden, en religiøs, som takkede Gud for, at han ikke var som de andre. Ham velsignede Gud ikke.

Barnedåben – en religiøs anordning

Et andet eksempel på noget religiøst, der faktisk kan holde os fra Guds rige, er barnedåben. Hvis du tror, at et spædbarns-ritual sikrer personen en plads i himlen, så kan du godt tro om igen. Dåben gør nemlig kun en forskel, hvis du kommer til den i tro på Jesus med villighed til at omvende dig.

Hvad tror du selv er bedst for dit evige liv? At du holder fast i, hvad du er opdraget med at præsten sagde – eller hvad Biblen siger? Læs mere om dåben her

800 salmer

Kan du salmerne udenad? Det er der også papegøjer, der kan. Hvis du ikke mente, hvad du sang – at Jesus frelser, og at han også kræver omvendelse fra dig og et trofast liv med ham – istedet for bare sang – så frelser lovsangen og salmerne dig heller ikke. Der er ingen ekstra point hos Gud for at have gået til gospelsang.

Man kan sige det på en anden måde. En morder, der erkender han har brug for Jesus, kan have bedre chancer end kirkens organist.

Andre eksempler

Der findes mange andre eksempler på noget religiøst, et ritual eller en overbevisning, som vi var sikre på, faktisk kan holde os væk fra Gud. Det kan afholde os fra en plads i himlen.

For Gud vil noget andet med os.

Hvad vil Gud så?

Gud ønsker at lave dig om til hans søns billede. Han ønsker at genoprette dig til den person, han oprindeligt havde skabt, inden synden kom ind i verden. Og med Helligåndens kraft er det muligt – også for dig.

Læs sådan bliver du frelst.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *