“Helvede findes ikke” – JO, det gør!

Helvede er ikke et metaforisk begreb. Jesus taler om det som et virkeligt sted, vi kan ende.

De fleste har en forestilling om, hvad “Helvede” er for en størrelse. Alligevel tror de fleste mennesker ikke, at det er et virkeligt sted, man kan risikere at komme hen, når man dør. Men det er det.

Helvede – det er ikke et virkeligt sted. Hvis det er noget, så er det et sted her på jorden.

Typisk misforståelse om Helvede

Sandheden er, at Helvede findes, og Jesus talte mere om det end noget andet emne. Det er det sted vi kommer hen, hvis vi ikke har Jesus til at dække over vores synder. Og der er ingen vej tilbage.

Det kan du læse mere om her.

Helvede – et virkeligt sted

Biblen er fuld af referencer til Helvede som et virkelig sted vi ender, hvis vi ikke står retfærdigt i forhold til Gud, når vi dør. Her er et par eksempler:

  • Mat. 10:28 siger “frygt ikke dem som kan slå kroppen ihjel med ham som kan kaste din sjæl i Helvede”
  • Mat. 25:46 siger dem uden Jesus vil blive “bortvist til evig straf, men de retfærdige vil få evigt liv”
  • Salme 9:17 siger “enhver nation som glemmer Gud vil gå ned til de dødes rige”
  • 2. Tess. siger at “de ugudelige vil blive straffet med evig ødelæggelse og udelukket fra Herren”
  • Mat. 13:50 siger at de kastes “i den brændende ovn, hvor der er gråd”
  • Jesus siger selv i Mat. 9:43, at “det er bedre at miste en hånd og få evigt liv end komme i Helvede med begge hænder, hvor ilden aldrig slukkes”

Guds invitation om fællesskab

Gud skabte os til at være sammen med Ham i Paradisets have. Men Adam og Eva valgte at gøre oprør imod Gud, og synden kom ind i verden. Dér er vi nu – adskilt fra Gud – i en verden med ondskab og sygdom.

Men Gud elsker os stadig.

For at vinde os tilbage sendte Gud sin søn Jesus. Han var Gud selv, der som menneske levede et syndfrit liv, helbredte de syge, og blev korsfæstet – Jesus døde som uskyldig. Hans død og genopstandelse betyder, at vi mennesker kan blive frikendt for vores synder, hvis vi tror på Jesus og vælger at følge ham. Så sker der dét, at den straf, Jesus fik, bliver byttet med vores.

Det er, hvad Gud ønsker for os. Men han har givet os en fri vilje til selv at vælge.

Siger vi “Ja” eller “Nej” til Gud?

Helvede = “Nej tak” til Gud

Gennem hele vores liv forsøger Gud at få vores opmærksomhed. Han sender os beskeder, blomster og kort for at invitere os tilbage til fællesskabet med ham. Men han har også givet os vores frie vilje til at sige “Nej tak” til ham. Og dét er hvad helvede er.

Helvede er et Nej tak til Gud. Det er et sted hvor vi er adskilt fra Gud i al evighed.

Biblen

Når vi på dommens dag står foran Gud, vil han ikke tvinge os ind i Himlen imod vores vilje. Det er ikke kærlighed. Man kan ikke tvinge andre til samvær, og kalde det kærlighed.

Derfor giver Gud os et valg, vi skal tage mens vi lever: Vil vi være sammen med Gud, eller adskilt fra Gud?

Helvede = Adskillelse fra Gud

Hvis vi siger “Nej tak” til tilbuddet om fællesskab, som Gud gav gennem Jesus, bliver vi derfor adskilt fra Gud. Vi kommer til at ende et sted, hvor Gud slet ikke findes. Det er et frygteligt sted, hvor der ingen kærlighed er, der er ingen forløsning, ingen tilgivelse og intet håb. Og der skal vi være for evigt.

Dette sted er også, hvad vi kalder Helvede.

Helvede er altså, når vi siger Nej til Gud, og derfor – af vores egen fri vilje – bliver adskilt fra Ham.

Jeg vil gerne ind i Guds fællesskab – hvad gør jeg?

Hvis du er i en situation, hvor du vil være sikker på at ende det rette sted – altså i Himlen og ikke Helvede – så er det ikke nok at tro på at “Gud nok findes derude er sted”. Du skal frelses af Gud ved at sige “Ja” – det sker kun, når du bliver født igen rent åndeligt. Læs mere

Gud ønsker at frelse dig

Hvis du bekymrer dig om du ender i Himmel eller Helvede, så vær glad: Gud har givet os alle muligheder for at være sammen med ham. Du har stadig en chance. Uanset hvad du har gjort kan Jesus tilgive dig. Det hele er op til dig.

Sådan bliver du frelst.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *