Gratis bøn – vi beder for dig. Alle sygdomme kan helbredes – intet er umuligt for Gud. Skriv anonymt ml. 08-22. Chat med en præst.

Du har nok hørt udtrykket “gammel vin på nye flasker“.

Men er du klar over, hvad udtrykket egentlig betyder?

Det er et udtryk med betydningen “Det er snyd” eller “Der er slet ikke noget nyt ved det“. Det er i den betydning, at de fleste bruger udtrykket.

Men faktisk har talemåden en dybere og langt mere alvorlig betydning.

Udtrykket stammer fra en omskrivning og misforståelse af udtrykket “ny vin på gamle vinsække”, eller “ny vin på gamle flasker”, som det senere er blevet til. Og det betyder egentlig noget helt andet – nemlig at troen på Jesus betyder, at mange ting vil sprænges.

Det kan du læse mere om her

Et bibelsk udtryk

Udtrykket “Ny vin på gamle vinsække” stammer fra Biblen, men er blevet omfortolket og vendt om til noget andet, nemlig “gammel vin på nye flasker”. Men den oprindelige betydning stammer fra biblen:

En dag kom Johannes Døbers disciple til Jesus og spurgte: „Hvorfor faster dine disciple ikke, når både vi og farisæerne gør det?”. Jesus svarede: „Brudgommens venner kan da ikke sørge og faste, så længe de er sammen med ham. Men der kommer et tidspunkt, hvor brudgommen bliver taget fra dem. Så kan de faste. Man lapper ikke gammelt tøj med et stykke nyt, uvasket stof. Enhver ved, at hvis man gjorde det, ville lappen krympe og rive det gamle tøj i stykker. Der er heller ingen, der hælder ny vin på gamle lædersække, for når vinen gærer, vil sækkene sprænges, og vinen går til spilde. Nej, ny vin skal hældes på nye lædersække. På den måde bevares begge dele.” – Mat 9:14-17

I sit svar fortæller Jesus om, at hans nye lære ikke er velkommen. Han fortæller, at dét, han kommer med, ikke bliver vel modtaget. Han siger også, at der skal “nye vinsække” til, for at hans ord ikke bliver spildt.

Hvad han mener er, at den gamle præstestruktur med farisæerne ikke er måden at gennemføre Guds rige på.  Der skal en ny forsamling af troende til.

De gamle vinsække = mange kirker i dag

I dagens Danmark kan man sige, at de gamle vinsække faktisk paradoksalt nok er nogen af de de kristne kirker, der findes i Danmark i dag – både folkekirker og frikirker. Der er kirker, der er kommet så langt væk fra evangeliet, at de ikke kan tåle at høre, hvad Jesus kommer med. Her er nogen af de ting, der kan få kirkerne idag til at sprænges:

  • Dæmoner er virkelige, og kan og skal drives ud (læs mere)
  • Helbredelse er virkeligt, og vi kan helbrede sygdomme i Jesu navn (læs eksempler)
  • Kun Jesus frelser. Andre religioner og trosretninger gør ikke. (Læs mere)
  • Dåben er helt under vand, efter omvendelse, på egen tro. (læs mere)
  • Helvede og himmel findes, og vi kommer i Helvede, hvis vi ikke tror på Jesus (læs mere)

Disse vigtige sandheder er noget af den nye vin, der springer gamle vinsække. Men det er blot nogen eksempler på betydningen af udtrykket – en lære, der ikke kan modtages, hvor der undervises lige nu.

Savner du et kristent hjemme-fællesskab, der tror på Jesus og ønsker at følge hans ord? Så kan du tilmelde dig en gruppe her: Kristent netværk i Danmark

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig