“Hvor er din usynlige ven?”

Som kristne skal vi kunne forklare, hvor Jesus er lige nu. Han er i Himlen, og han sendte istedet Helligånden, så hele verden kan blive frelst. Det er også din chance.

For et par dage siden blev vi spurgt i chatten, hvor Jesus er lige nu.

Hvor er din usynlige ven så nu?” – spørgsmål i chatten

Det var selvfølgelig et spørgsmål, som er stillet i bespottelse, og det er alvorligt at gøre grin med Gud. Men vi vil gerne besvare spørgsmålet, for det er stillet af en person, der inderst inde søger Gud. Og spørgsmålet skal kunne besvares. Vores tro bygger jo på, at Jesus er genopstået, og så må vi også som kristne kunne gøre rede for, hvor Jesus er.

Og det kan vi.

Det kan du læse mere om her.

Hvor er han?

Du spørger, hvor Jesus er. Sjovt nok, det samme spurgte de om på Jesus’ tid.

Hvor er han? Graven er tom?!” – folk på Jesus’ tid

De havde lige begravet ham. 3 dage senere var graven tom. Han var der ikke mere, og de fandt aldrig hans lig. Fordi han genopstod.

Jesus er genopstået – det er bevist

For det første ved man, at Jesus genopstod fra de døde for ca. 2.000 år siden. Det er bevist. Der er flere beviser for, at Jesus genopstod fra de døde, end der findes for, at Julius Cæsar overhovedet eksisterede. Og der er mange andre beviser for, at Gud eksisterer, end “bare” opstandelsen. Her er 20 mere.

Gud findes, og han kan bevises. Beviserne er ikke problemet.

Problemet er, at hvis Jesus er genopstået, hvor er han så nu?

Svaret er, at Han er i himlen.

Jesus er i Himlen

Jesus sidder ved Guds højre hånd lige nu, som den retfærdige søn. Han er i himlen. 40 dage efter påskens opstandelse fór han til himmels og steg op igennem skyerne. Det blev set af vidner. Så han er her ikke mere.

Men det er også det bedste. Jesus sagde det selv “Det er bedst, at jeg tager afsted.

Men hvorfor sagde han det?

En genial plan

Gud sagde dette lidt kryptiske udsagn, fordi han ville sende noget istedet, der kunne hjælpe verden endnu mere, end han selv kunne gøre i egen person, som een fysisk mand. Han ville nemlig sende Guds egen ånd, Helligånden, der kunne bo i alle kristne, så de selv i millionvis – istedet for blot Jesus selv – kunne gå ud og helbrede sygdomme, uddrive dæmoner og skabe flere disciple. Læs hvordan du kan modtage Helligånden

Det var Guds geniale plan for at frelse verden: Han ville redde så mange mennesker som muligt fra Helvede ved at mangedoble sin indsats – ved at bruge os.

Jesus har gjort, hvad der skal til. Han gav sit liv på korset for os.

Nu er det op til os.

Helligånden er her i stedet

Så Helligånden er her på jorden istedet. Gud selv lever altså i alle de kristne, som har vendt sig fra synd, er blevet døbt under vand og har modtaget helligånden. Og nu er det op til os.

Hvad så med det onde i verden?

Hvorfor ser Jesus bare til? Hvorfor lader han det onde ske?

Eller som personen i chatten spurgte: Hvor er din usynlige ven?

Svaret er, at Jesus “ser ikke bare til”. Han sørger over at se, hvordan vi behandler hinanden. Og det gør vi, fordi vi lytter til Satans “gode” råd istedet for Guds anvisninger. Og Gud “lader” ikke noget ske. Han har givet denne verden til os, og han kan ikke bryde sit ord.

“Himlen er Guds, men jorden han har givet til menneskerne.” (Salmerne 115:16)

Det er altså ikke op til Jesus – det er op til os.

Hvorfor kommer Jesus ikke igen og dømmer verden?

Det gør han også. Og dén dag kan du tro, at al synd vil blive straffet. Du kommer ikke igennem med nogen synder overhovedet. Alle syndere vil blive straffet og komme direkte i Helvede. Med mindre de har en frelser, de satte deres lid til. Hvorfor kun Jesus?

Men Jesus venter lidt endnu, fordi han elsker os. Han venter for at give os en chance. Vi er i nådens tid, hvor Gud venter. På os. Men en skønne dag kommer han igen, og da vil det være for sent at skifte mening.

Vores chance er nu.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

One comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *