Dæmoner – de findes, og de kan uddrives!

Det er aktuelt at tale om dæmonuddrivelse og dæmoner i Danmark – selv i medierne. Men findes de?

Og hvis dæmoner og onde ånder er virkelige, hvordan hænger det sammen – kan vi “få” disse onde ånder og dæmoner – og hvordan kan vi komme af med dem igen?

Det kan du læse mere om her.

Den åndelige verden er virkelig

Vi mennesker er ikke bare kød og blod. Gud findes, han har en fjende (Satan), engle og dæmoner er virkelige.

  • Dæmoner er faldne engle
  • Dæmoner plager mennesker
  • Dæmoner kan drives ud
  • Jesus vinder altid
  • Der er frihed til dig

Dæmoner er faldne engle

Biblen fortæller, at Gud har skabt spirituelle væsner kaldet engle. En af de mest betydningsfulde engle Lucifer gjorde oprør og blev til Guds fjende, Satan. I paradisets have fik Satan desværre mennesket til at gøre oprør mod Gud. Dermed fik Guds fjende og hans ledsagende engle indflydelse her i verden. Der lever vi nu, adskilt fra Gud. Læs hvordan du bliver frelst.

De faldne engle, der nu “arbejder” for Satan, er hvad der kaldes dæmoner. Det er spirituelle væsener, der ikke kan ses.

Dæmoner plager mennesker

Dæmoner lever i den spirituelle verden omkring os. De kan gøre indflydelse både på menneskers psyke og fysik, og plage mennesker med både depression, angst og frygt. De kan også være årsag til fysiske lidelser, som binder mennesker i smerte og uførlighed.

De færreste mennesker er decideret besatte af en dæmon, så de ikke har kontrol over sig selv. Men de kan have en ond ånd (en dæmon) der har “fæstnet” sig på dem, som forårsager lidelsen.

Dette kan man også se i Biblen. Omkring 50% af de sygdomme, Jesus kurerede, var forårsaget af en dæmon.

Dæmoner kan drives ud

Den gode nyhed er, at mennesker ikke er alene med urene ånder. Der er håb. Dæmoner kan nemlig drives ud af de mennesker, der plages. Man kalder det udfrielse.

Dæmoner drives ud ved kristen bøn. Der er ikke noget farligt ved det, og man behøver ikke en “exorcist” som i filmene. Man skal bare finde en kristen, der kan hjælpe.

Uddrivelse af dæmoner kan både være stille og roligt, eller forekomme ret voldsomt, hvor dæmonen kortvarigt får personen til at reagere. Men det er ikke farligt, og det slutter med, at man bliver sat fri.

Jesus sætter fri

Dæmoner kan drives ud ved Guds kraft. Det sker fordi Guds ånd, Helligånden, har autoritet over alle ånder i den spirituelle verden. Dæmoner skal lystre. Derfor er bønner i Jesu navn ekstremt effektive overfor dæmonisk indflydelse. Det eneste der kræves, er en kristen med Helligånden, og som befaler dæmonen at forsvinde.

Biblen fortæller mange beretninger om, hvordan både Jesus og hans disciple drev dæmoner ud af mennesker. Det er det samme der foregår, når en dæmon drives ud i dag.

Jeg har brug for hjælp – hvad gør jeg?

Hvis du har mistanke om, at du kan være under dæmonisk indflydelse, så er der håb i Jesus.

Du kan skrive til os i chatten her på siden, eller skrive en mail.

Du kan også tage kontakt til nogen andre kristne, der tror på den åndelige verden, og ikke bare religiøse floskler. Og vær åben for, hvad der kan ske i Jesu navn.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Tak til endnu en frivillig – Niels i Aarhus – for denne artikel

Del artiklen med andre: