Gud besvarer vores bønner, før vi overhovedet er færdige med dem

Gud er udenfor tid og rum og ved, hvad vi ønsker os

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Er Gud derude? Lytter han overhovedet til vores bønner? Kan vi regne med, at der sker noget?

Biblen fortæller, at Gud er udenfor tid og rum. Derfor kender han din bøn, før du overhovedet er færdig med den. Og han kan besvare din bøn, inden du får talt færdig.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Gud besvarer bønner INDEN vi er færdige med at bede

Biblen fortæller den sande historie om Abraham, der sendte en tjener afsted for at finde en kone til sin søn. Historien viser, hvor hurtig Gud var til at besvare tjenerens bøn om at finde den rette kone til Isak:

“Da han nåede frem, lod han kamelerne lægge sig ved brønden uden for byen. Det var hen ad aften – ved den tid, hvor byens kvinder gik ud til brønden for at hente vand.

“Herre, du, min herres Gud!” bad han, “vis godhed mod min herre Abraham og lad det lykkes for mig at udføre den opgave, han har pålagt mig. Jeg stiller mig her ved brønden, nu hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand. 1Når jeg så spørger en af dem, om jeg må få en slurk vand, og hun svarer: Drik kun, og lad mig også sørge for, at dine kameler får noget at drikke! – lad det så være hende, du har udset til at blive Isaks kone.” På den måde vil jeg være klar over, at du har været nådig mod min herre!

Endnu mens han bad, kom en ung pige gående hen mod brønden.”

1. Mosebog 24:15

Historien slutter med, at pigen tilbød kamelerne vand.

Sådan er Gud. Han hører vores bønner. Han hører dem med det samme. Du kan regne med og tro på, at han besvarer dem med det samme.

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Gud hører vores bønner
  • Gud er udenfor tid og rum og ved, hvad vi ønsker os
  • Gud kan besvare vores bønner med det samme
  • Vær ikke bange for at bede til Gud. Spørg om alt – selv den rigtige mand eller hustru til dig!

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *