Få en gratis bibel

Biblen er verdens mest populære bog – og mere end det. Det er ikke bare en bog skrevet af mennesker alene – det er Guds ord til os mennesker, der fortæller os hvem Gud er, hvem hans søn er, og hvad vi skal gøre for at blive frelst.

På denne side kan du læse en række online udgaver af Bibelen på dansk – eller få tilsendt en gratis bibel, hvis du ikke har råd til at købe den selv.

7 udgaver af Biblen online på dansk:

 • App: Det bedste er at hente den gratis bibel-app til din smartphone.
  Hent Youversion til iPhone og Android. Anbefales 👍.
 • Hjemmesider:
 • Læs Bibelen på hverdagsdansk i en browser på Bibelen.nu. Virker både fra desktop og mobiltelefonen.
 • Find verdens største samling af bibeloversættelser på Bible.com/da, inkl. 2 danske oversættelser.
 • Hvis man vil søge ned i Biblen på hverdagsdansk er Bibleserver.com god.
 • Biblehub.com har den danske oversættelse fra 1917 online, men har ellers en stor mængde andre oversættelser.
 • Bibleweb.dk har også biblen på hverdagsdansk
 • Du kan også læse 1992 biblen online hos Bibelselskabet. Bibelselskabet har dog for vane at arbejde med versioner af biblen, der ikke er sande (de viser fx. de apokryfe skrifter, som ikke er Guds ord), og med tolkninger, som går imod kristendommen (de siger fx. at Biblens evangelier er “påfund”). Advarsel 👎

Bibelen som bog

 • Ellers er der den mulighed, hvis du mangler en bibel – og ikke har råd – at vi sender dig en bibel gratis. Kontakt os.
 • Du kan låne bibler på dit nærmeste bibliotek
 • Bibler er relativt billige at købe online på mange webshops som Bibelselskabet, Bog & Idé, Saxo eller Plusbog

Vigtige spørgsmål og svar om biblen

 • Biblen er ikke en bog, men et bibliotek af 66 bøger skrevet af 40 forfattere gennem flere tusinde år
 • Biblen er skrevet af mennesker under inspiration fra Guds ånd
 • Biblen er sand og fejlfri
 • Biblen er Guds ord, som vi kan regne med, og som står fast.

Hvilke bøger findes i Biblen?

Her finder du de forskellige bøger i biblen – med links til Bibelselskabets hjemmeside for hver bog.

Det gamle Testamente:

Første Mosebog (1 Mos)
Anden Mosebog (2 Mos)
Tredje Mosebog (3 Mos)
Fjerde Mosebog (4 Mos)
Femte Mosebog (5 Mos)
Josvabogen (Jos)
Dommerbogen (Dom)
Ruths Bog (Ruth)
Første Samuelsbog (1 Sam)
Anden Samuelsbog (2 Sam)
Første Kongebog (1 Kong)
Anden Kongebog (2 Kong)
Første Krønikebog (1 Krøn)
Anden Krønikebog (2 Krøn)
Ezras Bog (Ezra)
Nehemias’ Bog (Neh)
Esters Bog (Est)
Jobs Bog (Job)
Salmernes Bog (Sl)
Ordsprogenes Bog (Ordsp)
Prædikerens Bog (Præd)
Højsangen (Højs)
Esajas’ Bog (Es)
Jeremias’ Bog (Jer)
Klagesangene (Klages)
Ezekiels Bog (Ez)
Daniels Bog (Dan)
Hoseas’ Bog (Hos)
Joels Bog (Joel)
Amos’ Bog (Am)
Obadias’ Bog (Obad)
Jonas’ Bog (Jon)
Mikas Bog (Mika)
Nahums Bog (Nah)
Habakkuks Bog (Hab)
Sefanias’ Bog (Sef)
Haggajs Bog (Hagg)
Zakarias’ Bog (Zak)
Malakias’ Bog (Mal)

Det nye testamente

Matthæusevangeliet (Matt)
Markusevangeliet (Mark)
Lukasevangeliet (Luk)
Johannesevangeliet (Joh)
Apostlenes Gerninger (ApG)
Romerbrevet (Rom)
Første Korintherbrev (1 Kor)
Andet Korintherbrev (2 Kor)
Galaterbrevet (Gal)
Efeserbrevet (Ef)
Filipperbrevet (Fil)
Kolossenserbrevet (Kol)
Første Thessalonikerbrev (1 Thess)
Andet Thessalonikerbrev (2 Thess)
Første Timotheusbrev (1 Tim)
Andet Timotheusbrev (2 Tim)
Titusbrevet (Tit)
Filemonbrevet (Filem)
Hebræerbrevet (Hebr)
Jakobsbrevet (Jak)
Første Petersbrev (1 Pet)
Andet Petersbrev (2 Pet)
Første Johannesbrev (1 Joh)
Andet Johannesbrev (2 Joh)
Tredje Johannesbrev (3 Joh)
Judasbrevet (Jud)
Johannes’ Åbenbaring (Åb)

Hvad handler Biblen om?

Biblen kan kort forklares på denne måde: det er Guds ord, der fortæller mennesker 2 grundlæggende universelle sandheder: diagnosen på vores problem, og løsningen. Læs mere

Hvordan ved jeg, at biblen er sand?

Biblen har tusindvis af profetier, skrevet før historiske begivenheder indtraf, som vidner om dens overnaturlige karakter.

Bibelen er bekræftet og er autentisk og sand. Det ved man gennem de mange kopier, der findes, sådan at man ved sammenligning af disse kan studere sig frem til nøjagtigheden af Biblens tekster og de originale kilder.

Sidst men ikke mindst har Biblen en transformerende karakter. Det er en som ingen andre bøger en bog, som ved gennemlæsning kan forandre dig.

Har du spørgsmål kan du altid skrive i chatten:

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del siden med andre: