Du kommer ikke i himlen pga. din babydåb. En ægte tro på Jesus er opskriften! Skriv anonymt og forstå mere. Chat 08-22 med en præst.

Du er nok stødt på ordsproget “Den der graver en grav for andre, skal selv falde i den“.

Men er du klar over, hvor ordsproget egentlig stammer fra, og hvad det betyder?

Udtrykket bruges normalt for at fortælle at man får “Karma“, “får tilbage med samme mønt” eller “Hvis man har onde hensigter, kommer man selv til skade“. Det er i den betydning, at de fleste danskere kender og benytter udtrykket.

Men oprindeligt stammer ordsproget fra Biblen, og handler om næstekærlighed.

Det kan du læse mere om her.

Gud har indrettet verden, så næstekærlighed belønnes

Princippet er beskrevet således i en af Biblens bøger, Ordsprogene, som blev samlet af Kong Salomon:

Den, der graver en grav, kan selv falde i den,
en sten kan falde tilbage på den, der ruller den op.
(Ordsprogene 26:25)

Ordsproget fortæller den vigtige pointe, at den anstrengelse vi gør for at skade andre, vil ramme os selv.

Det er sådan, at Gud har indrettet verden.

Gud ønsker istedet, at vi viser hinanden kærlighed. Det udlevede han selv ved at give sin søn i kærlighed – for at frelse os.

En sten fra graven

Ordsproget fortæller også om at rulle en sten fra graven. Det skete også i virkeligheden for omkring 2.000 år siden, da Jesus genopstod efter 3 dage efter at være blevet korsfæstet – for at redde dig.

Gravhaven – The Garden Tomb – i Jerusalem er med største sandsynlighed dét sted, hvor Jesus blev begravet. Uanset stedet ved vi, at han genopstod. Foran graven kan man stadig se den rille, hvor gravstenen blev rullet foran åbningen. Man kan også se det sted i muren, hvor gravstenen blev forseglet, så den ikke kunne fjernes af uvedkommende.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Babydåb og konfirmation er ugyldigt overfor Gud. Han ser kun på, om du rigtigt tror på – og følger – Hans søn, Jesus. Læs mere eller Chat med en præst.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til annoncer på facebook med evangeliet.

Send nu til MobilePay 1206LR.

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig