Hvad betyder udtrykket “At være en benjamin”?

Lær hvor dette bibelske udtryk stammer fra, og hvilken vigtig betydning, det har for dit eget liv.

Du kommer ikke i himlen pga. din babydåb. En ægte tro på Jesus er opskriften! Skriv anonymt og forstå mere. Chat 08-22 med en præst.

Du har nok hørt udtrykket at “være en benjamin“.

Men er du klar over, hvad udtrykket betyder, og hvor det egentlig stammer fra?

Det er et udtryk med betydningen “Den sidste i søskendeflokken” også nogengange brugt som “At være den mindste i en forsamling” eller “være den sidste“. Det er i den betydning, at de fleste mennesker kender og bruger udtrykket.

Men faktisk har talemåden en dybere og historisk baggrund.

Det er nemlig historien om den sidste broder i en stor søskendeflok af 12 brødre, der blev til de 12 stammer i Israel.

Det kan du læse mere om her.

Et bibelsk navn

“At være en Benjamin” stammer fra historien om Jakobs 12 sønner. Den sidste i flokken hed Benjamin:

Lige før Rakel udåndede – for det kostede hende livet – gav hun ham navnet Ben-Oni; men hans far kaldte ham Benjamin. (1. Mos. 35:18)

Jakob havde nu tolv sønner.  Leas sønner var: Ruben, Jakobs førstefødte, Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon.  Rakels sønner var: Josef og Benjamin.  Rakels trælkvinde Bilhas sønner var: Dan og Naftali.  Leas trælkvinde Zilpas sønner var: Gad og Asher. Det var de sønner, Jakob fik i Paddan-Aram. (1. Mos. 35:22-26)

Benjamin var den sidste søn i søskendeflokken, og faderen passede særligt på ham.

Så tog Josefs ti brødre ned for at købe korn i Egypten;  men Josefs bror Benjamin lod Jakob ikke tage med brødrene, for han var bange for, at der skulle tilstøde ham en ulykke. (1. Mos. 42:3-4)

Der blev profeteret over Benjamin, at han skulle være være et rovdyr og en krigerisk ulv. Hans stamme blev også en af de stærke stammer.

Betydningen af at “være en Benjamin” er altså oprindeligt (bibelsk) langtfra en person som er “lille og svag”, men snarere en “særligt udvalgt person“.

At være den sidste er ikke noget dårligt!

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Babydåb og konfirmation er ugyldigt overfor Gud. Han ser kun på, om du rigtigt tror på – og følger – Hans søn, Jesus. Læs mere eller Chat med en præst.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *