Hvad betyder udtrykket “Gammel som metusalem”?

Lær hvor dette bibelske udtryk stammer fra, og hvilken vigtig betydning, det har for dit eget liv.

Du kommer ikke i himlen pga. din babydåb. En ægte tro på Jesus er opskriften! Skriv anonymt og forstå mere. Chat 08-22 med en præst.

Du har nok hørt udtrykket at være “gammel som metusalem“.

Men er du klar over, hvad udtrykket egentlig betyder?

Der er tale om et ældre udtryk med betydningen “At være meget gammel“, en “Olding” eller “En person, der har levet langt udover den normale tid“. Det er i den betydning, at de fleste mennesker bruger udtrykket.

Men faktisk har betegenelse en dybere og historisk betydning.

Det er nemlig den sande historie om en af vores tidlige forfædre Metusalem, som blev 969 år gammel.

Det kan du læse mere om her.

Metusalem – en historisk person

Biblen fortæller om personen Metusalem, der blev 969 år gammel.

Metusalem levede i alt 969 år, så døde han. (1. Mos. 5:27)

Han er dermed den person Biblen fortæller om, der levede længst. Jared blev 952, Noad 950, Adam 930 og Seth 912.

Metasalem nedstammer direkte fra Adam, det første menneske Gud skabte (vi stammer ikke fra aberne, red.) på følgende måde:

Adam (skabt af Gud) – Set – Enosh – Kenan – Mahalalel – Jered – Enok – Metusalem:

Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham.  Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem menneske, da de blev skabt.

 Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set.  Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og døtre.  Adam levede i alt 930 år, så døde han.  Da Set havde levet 105 år, fik han Enosh.  Efter at Set havde fået Enosh, levede han i 807 år og fik sønner og døtre.  Set levede i alt 912 år, så døde han.  Da Enosh havde levet 90 år, fik han Kenan.  Efter at Enosh havde fået Kenan, levede han i 815 år og fik sønner og døtre.  Enosh levede i alt 905 år, så døde han.  Da Kenan havde levet 70 år, fik han Mahalal’el.  Efter at Kenan havde fået Mahalal’el, levede han i 840 år og fik sønner og døtre.  Kenan levede i alt 910 år, så døde han.  Da Mahalal’el havde levet 65 år, fik han Jered.  Efter at Mahalal’el havde fået Jered, levede han i 830 år og fik sønner og døtre.  Mahalal’el levede i alt 895 år, så døde han.  Da Jered havde levet 162 år, fik han Enok.  Efter at Jered havde fået Enok, levede han i 800 år og fik sønner og døtre.  Jered levede i alt 962 år, så døde han.  Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem.  Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre.  Enok levede i alt 365 år.  Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort.  Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek.  Efter at Metusalem havde fået Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og døtre.  Metusalem levede i alt 969 år, så døde han. (1. Mos. 5 1-17)

Alle vores tidlige forfædre levede altså længe. Her er en oversigt:

Person Alder Bibel reference
1 Adam 930 Genesis 5:4
2 Seth 912 Genesis 5:8
3 Enosh 905 Genesis 5:11
4 Cainan 910 Genesis 5:14
5 Mahalalel 895 Genesis 5:17
6 Jared 962 Genesis 5:20
7 Enoch 365 Genesis 5:23
8 Methuselah 969 Genesis 5:27
9 Lamech 777 Genesis 5:31
10 Noah 950 Genesis 9:29

Hvad er danskernes forbindelse til Metusalem?

Metusalem fik Lemek, der fik Noah. Noah byggede arken, og resten af verden blev udslettet. Arkens 8 passagerer og alle dyrene overlevede, og de begyndte en ny tid på jorden.

Noah fik 3 sønner, der fik i alt 50 sønner og sønnesønner.

Vi danskere stammer formentlig fra sønnerne Gomer og Askenasi, som blev de dominerende stammer, der befolkede det germaniske og skandinaviske område. Ordegt “Skandinavien” kommer fra navnet “Askenazi” – og i Danmark er der stadig spor efter Gomers navn – fx. i Himmerland, der også kaldes Cimbria. Cimberne var navnet på Gomers stamme.

Hvordan kunne mennesker dengang blive så gamle?

Biblen fortæller, at de første mennesker efter Adam levede længe, men ikke, hvordan det kunne lade sig gøre.

Forklaringen er formentlig følgende:

Adam og Eva blev skabt til at leve evigt, men da de gjorde oprør mod Gud kom døden ind i verden. Rent genetisk set blev vores DNA ødelagt, så den begyndte at mutere.

De første mennesker og deres efterkommere var forholdsvist rene rent genetisk. Man kan faktisk ikke rigtig forklare, hvordan mennesker i dag bliver ældre. Det er bare en forudsætning. Denne forudsætning kan skyldes en enkelt mutation blandt de første generationer af mennesker, der reducerede levealderen drastisk. Det er derfor ikke disse mennesker, der levede længe. Det er os, der lever kort.

Man kan se denne forringelse af mennesket i alderen på de mennesker, der kom efter Noah:

Person Alder Bibel Reference
11 Shem 600 Genesis 11:10–11
12 Arphaxad 438 Genesis 11:12–13
13 Shelah 433 Genesis 11:14–15
14 Eber 464 Genesis 11:16–17
15 Peleg 239 Genesis 11:18–19
16 Reu 239 Genesis 11:20–21
17 Serug 230 Genesis 11:22–23
18 Nahor 148 Genesis 11:24–25
19 Terah 205 Genesis 11:32
20 Abraham 175 Genesis 25:7

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Babydåb og konfirmation er ugyldigt overfor Gud. Han ser kun på, om du rigtigt tror på – og følger – Hans søn, Jesus. Læs mere eller Chat med en præst.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *