Chat med en præst og modtag bøn alle dage 08-22. Jesus lever og kan helbrede dig – fysisk og psykisk. Chatten er åben

Du har nok hørt udtrykket “at være mæt af dage“.

Men er du klar over, hvad udtrykket egentlig betyder?

Det er et ældre udtryk med betydningen “En person, der har levet længe nok” men bliver også brugt i betydningen “En person, som har haft et godt liv” eller “En person, der har oplevet meget“. Det er i den betydning, at de fleste mennesker kender udtrykket.

Men faktisk har talemåden en dybere og langt mere alvorlig betydning.

Udtrykket “Mæt af dage” handler om, hvordan Abraham i Biblen døde. Han troede på Gud, og blev forfader til det jødiske folk – og til Jesus selv.

Det kan du læse mere om her.

Et udtryk fra Biblen

Udtryk stammer fra Biblen, og beskriver hvordan Abraham døde.

Dette er tallet på Abrahams leveår: 175 år.  Abraham døde i en høj alder, gammel og mæt af dage, og gik til sin slægt.  Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas hule på hittitten Efrons, Sohars søns, mark øst for Mamre. (1. Mosebog 25:7-9)

Hvordan han kunne leve så længe? Se forklaringen i artiklen Hvad betyder “Gammel som Metusalem”?

Historien om Abraham

Abraham blev født i år 2166 f. Kr.. Abraham blev valgt af Gud til at være stamfader til det jødiske folk, og han fik sønnen Isak i en sen alder. Isak fik en søn Jacob, der senere kom til at hedde Israel. Jacob fik 12 sønner. Deres stammer opdelte senere Israels territorie. Det skete, da det jødiske folk vendte tilbage fra fangenskabet i Egypten i 1466 f.Kr. Der indtog de det land, Gud havde givet til dem. Det er stadig jødernes den dag i dag.

Abraham var også stamfader til den kvinde Maria, der (som jomfru) fødte Guds søn, Jesus.

Jesus’ stedfader Josef nedstammede desuden også fra Abraham.

Abraham blev frelst, fordi han troede på Gud

Det vigtigste du skal vide om Abraham er, at han blev “regnet for retfærdig” af Gud “ved sin tro“. Det betyder, at Gud accepterede Abraham til et evigt liv i Himlen, fordi han troede på Gud, og adlød Ham.

Det kan også komme til at gælde for dig.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Savner du et kristent hjemme-fællesskab, der tror på Jesus og ønsker at følge hans ord? Så kan du tilmelde dig en gruppe her: Kristent netværk i Danmark

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig