Chat med en præst og modtag bøn alle dage 08-22. Jesus lever og kan helbrede dig – fysisk og psykisk. Chatten er åben

Du har nok hørt udtrykket at “Søg, og du skal finde“.

Men er du klar over, hvad udtrykket egentlig betyder, og hvor det stammer fra?

Det er et udtryk, som de fleste mennesker bruger i betydningen “Hvis du prøver længe nok, så skal det nok lykkes” ofte forstået på den måde, at “Når man lægger sin vilje i noget, så bliver man belønnet“. Det er i den betydning, at de fleste mennesker kender og benytter udtrykket.

Men faktisk har talemåden en dybere og langt mere alvorlig betydning. “Søg, så skal du finde” er et citat af Jesus, der er dokumenteret i Biblen. Det fortæller os om, hvordan vi kan blive frelst af Gud og komme i Himlen, hvis vi selv i tro søger ham og hans sandhed. Det belønner Gud.

Det kan du læse mere om her.

Et godt råd fra Jesus – “Søg efter sandheden”

“Søg, og du skal finde” er et citat fra Jesus, der er dokumenteret i Biblen:

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.  For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. 

Jesus, i Mattæusevangeliet 7:7

Citatet er en del af en større prædiken, Jesus holdt for menneskerne omkring ham. Han fortalte, hvordan vi finder meningen med livet, kommer tæt på Gud og kommer i Himlen, når vi dør. Og i dette vers giver han svaret:

Hvis vi ikke søger Gud, finder vi Ham ikke. Men hvis vi søger Gud, så finder vi ham – og det evige liv.

Meningen med citatet “Søg, så skal du finde”.

Det vigtigste er med andre ord, at vi søger sandheden. Hvis vi søger sandheden, og vi ikke er lukkede overfor Gud, men forbliver åbne overfor muligheden for, at han eksisterer, så kan han hjælpe os. Gud viser sig i vores liv, hvis vi er åben overfor ham, og søger ham i bøn. Hvis vi ikke søger Gud, finder vi ham ikke. Men hvis vi søger Gud, så finder vi ham – og det evige liv. Det sker gennem Jesus.

Det kan også siges på denne måde: Gud belønner vores tro. Det siger Biblen på denne måde:

Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.

Hebræerne, 11:6

Savner du et kristent hjemme-fællesskab, der tror på Jesus og ønsker at følge hans ord? Så kan du tilmelde dig en gruppe her: Kristent netværk i Danmark

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig