Kristendommens spredning, vidnesbyrd og apostlenes martyrdom er historisk et meget overbevisende tegn på, at Jesus grav faktisk var tom, og han derfor genopstod fra de døde, og dermed beviste, at Han var Guds søn. Det er et af de mange beviser for, at Gud findes.

Jesus genopstod, og mange mødte og så ham

Der er flere beviser for, at Jesus genopstod fra de døde, end for at Julius Cæsar overhovedet eksisterede.

  • Kristendommens spredning: På trods af forfølgelse spredte kristendommen sig meget hurtigt. Det var ikke sket hvis det hele var baseret på en løgn.
  • Jesu apostle blev martyrer. 11 ud af 12 blev slået ihjel. De blev ved med at påstå, at Jesus var genopstået. Hvorfor holde fast i en løgn helt indtil døden, når de intet havde at vinde på den
  • 500 mennesker så ham efter genopstandelsen, siger det nye testamente
  • Bøgerne i biblen kommer fra forskellige kilder, og de forskellige manuskripter i det nye testamente er så nøjagtige og i så mange kopier, at der er meget stor sandsynlighed for, at de faktisk er skrevet af forskellige uafhængige personer på Jes

Kristendommen spredte sig gennem breve og via mennesker, der gik i døden for denne sandhed: at Jesus var genopstået fra de døde.

Savner du et kristent hjemme-fællesskab, der tror på Jesus og ønsker at følge hans ord? Så kan du tilmelde dig en gruppe her: Kristent netværk i Danmark

Mest læst på Jesusfrelser.dk lige nu: 20 beviser for Gud, og barnedåben er ugyldig