Gud gør ikke forskel på folk

Gud gør ikke forskel, men giver alle mennesker samme mulighed for at blive børn af ham. Det sker gennem Jesus, den betaling han sendte for vores synder.

Kære læser. Denne artikel er til dig, der søger Gud. Du skal vide en vigtig ting, der vil bringe dig tættere på universets skaber, hvis du lytter. Nemlig dén sandhed, at Gud ikke gør forskel på nogen.

For Gud er alle mennesker ens

Det er en typisk misforståelse, at Gud har særlige favoritter og udvalgte. Det har Han ikke. Han har kun een slags udvalgte: mennesker som dig, der har fået en mulighed for at blive hans barn.

  • Jesus var født af Gud, Guds eneste søn
  • “Barn af Gud” betyder født af Guds ånd
  • Gud gør ikke forskel på folk
  • Vi har alle brug for en frelser, uanset hvor gode vi tror vi er
  • Der findes to slags børn: Guds børn og børn af denne verden.

Dette kan du læse mere om i det følgende.

Gud har ingen særlige favoritter. Han giver alle mennesker den samme mulighed, nemlig at blive børn af Ham.

Det sker, når de tager imod Hans søn Jesus.

Jesus, født af Gud

Gud har ingen særligt udvalgte blandt mennesker. Med én undtagelse: Han lod sig føde gennem en jomfru som mennesket Jesus, der levede for 2.000 år siden. Det er en sand, historisk person. Det er også sandt og historisk, at Jesus blev korsfæstet og genopstod. Det betyder, at vi kan komme tættere på Gud. Læs mere

Jesus var barn af Gud – faktisk var han Guds eneste søn. Men med Jesus skete der noget nyt. Han gjorde det muligt for os almindelige mennesker også at blive Guds børn.

Barn af Gud = Født af Gud

Da Jesus forlod jorden sendte han Helligånden. Dermed gjorde han det muligt for os mennesker at blive Guds børn. Det sker når vi bliver åndeligt født igen, når vi bliver født af vand og Helligånd. Sådan gør du

Gud gør ikke forskel

Gud har ingen særlige favoritter. Alle vi mennesker får den samme chance for at tage imod tilbuddet om hans frelse. Faktisk er Gud så “fair”, at han giver muligheden til alle, og det er virkelig alle, og ikke bare noget han siger. Gud giver den samme mulighed for at blive frelst til den venlige skolelærer, den lidt kriminelle unge, en seriemorder og en diktator (fx Hitler). For Gud er der ingen forskel. Men hvorfor?

Vi kommer alle til kort

Gud gør ikke forskel, fordi han ved, at vi alle er ens målt imod Hans standard. Vi kommer nemlig til at stå til regnskab i forhold til hans lov, Guds standard. Du kommer ikke i himlen, fordi du måske tror, at du “da har været et godt menneske”. Når vi måles mod Guds standard, forstår vi, at det ikke er nok. Vi har brug for en frelser.

Guds børn eller Satans børn

Jesus selv siger det meget direkte: Vi er enten Guds børn (frelst, født på ny, børn af Ham) eller vi er Satans børn. Det han mener er, at når vi ikke er børn af Gud, er vi børn af denne verden, af det fysiske. Og denne verdens fyrste er Guds fjende Satan.

Vi er børn af denne verden indtil vi bliver født påny rent åndeligt. Så bliver vi Guds børn. Derfor er det også forkert at sige, at “vi er alle Guds børn”. Det er kun dem, der følger og tror på Jesus, der er det.

Du har også en chance

Derfor har du – og alle andre – den samme chance. Nemlig at blive børn af Gud.

Gud ønsker, at du også bliver barn af Ham, og ikke længere af denne verden.

Jeg håber for dig, at du tager imod dette enestående tilbud.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *