Alle Guds mirakler i Biblen

Gud er miraklernes Gud. For Gud er alting muligt – selv det umulige.

Her finder du en oversigt over de mirakler, Gud gør i Biblen.

Mirakler i det Gamle testamente

 1. Skabelsen – Første Mosebog 1:1-27
 2. Enoks himmelfart – Første Mosebog 5:24
 3. Syndfloden – 1. Mosebog 7:17-24
 4. Tungetaleforvirring i Babel – 1. Mosebog 11:3-9
 5. Sodomitter forblændet – 1. Mosebog 19:11
 6. Byer Sodoma og Gomorra ødelagt – 1. Mosebog 19:24-25
 7. Lots kone forvandlet til en saltsøjle – 1. Mosebog 19:26
 8. Æsel taler med menneskelig stemme – Fjerde Mosebog 22:21-35
 9. Brændende tornebusk – 2. Mosebog 3:3
 10. Moses’ stav blev til en slange – 2 Mosebog 4:3-4, 30
 11. Moses’ spedalskhed helbredt – 2. Mosebog 4:6-7, 30
 12. Arons stav blev til en slange – 2 Mosebog 7:8-10
 13. Flod blev til blod – 2 Mosebog 7:20-25
 14. Frøer – 2. Mosebog 8:1–15
 15. Myg – 2. Mosebog 8:16–19
 16. Fluer – 2. Mosebog 8:20–24
 17. Murrain – 2. Mosebog 9:1-7
 18. Bolder – 2. Mosebog 9:8–12
 19. Hil dig – 2. Mosebog 9:18–24
 20. Græshopper – 2. Mosebog 10:1–20
 21. Mørke – 2. Mosebog 10:21-23
 22. Førstefødte dræbt i Egypten – 2. Mosebog 12:29-30
 23. Sky- og ildsøjle – 2. Mosebog 13:21–22; 14:19–20
 24. Krydser Det Røde Hav – 2. Mosebog 14:21-23
 25. Bittert vand sødet – 2. Mosebog 15:25
 26. Manna sendt fra Himlen – 2. Mosebog 16:13–36
 27. Vand fra klippen i Rephidim – 2. Mosebog 17:5–8
 28. Amalek besejret – 2. Mosebog 17:9–13
 29. Mærkelig ild på Arons offer – Tredje Mosebog 9:24
 30. Nadab og Abihu tilintetgjort – 3. Mosebog 10:1-2
 31. Israels dom ved ild – 4. Mosebog 11:1-3
 32. Mirjams spedalskhed – 4. Mosebog 12:10-15
 33. Kora og hans bande ødelagt med unaturlige midler – 4. Mosebog 16:31-35
 34. Mumlere ødelagt af en hærgende pest – 4. Mosebog 16:41-50
 35. Arons stav blomstrer – 4. Mosebog 17:8
 36. Vand fra klippen i Kadesj – 4. Mosebog 20:8-11
 37. Den skamløse slange helbredte mange bidt af brændende slanger – 4. Mosebog 21:9
 38. Jordan overnaturligt delt – Josva 3:14-17
 39. Jerikos fald – Josva 6:6-20
 40. Dug på Gideons uld – Dommerne 6:37-40
 41. Sol og måne stod stille – Josva 10:12-14
 42. Engel i flamme – Dommer 13:20
 43. Løve dræbt af Samson – Dommerne 14:5–6
 44. Tredive filister dræbt af Samson – Dommerne 14:19
 45. Vand fra det hule sted Lehi – Dommerne 15:19
 46. Byporte båret bort af Samson – Dommerne 16:3
 47. Dagons hus revet ned af Samson – Dommerne 16:29-30
 48. Dagons fald foran arken – 1 Samuel 5:1-12
 49. Mænd fra Bet-Sjemes ødelagt – 1 Samuel 6:19-20
 50. Torden og regn i høsttiden – 1 Samuel 12:18
 51. Uzzas mystiske død – 2 Samuel 6:6-7
 52. Jeroboams hånd visnede og blev genoprettet – 1 Kongebog 13:4-6
 53. Split af alteret i Betel – 1 Kongebog 13:5
 54. Tørke bestilt af Elias – 1 Kongebog 17:1; Jakob 5:17
 55. Elias fodres af ravne – 1 Kongebog 17:4-6
 56. Enkens olie og mel steg overnaturligt – 1 Kongebog 17:12-17
 57. Enkens søn oprejst fra de døde – 1 Kongebog 17:17-23
 58. Offer fortæret af ild – 1 Kongebog 18:38
 59. Regn som svar på bøn – 1 Kongebog 18:41
 60. Kaptajner ødelagt af Elias’ befaling om ild – 2 Kongebog 1:9-12
 61. Jordan delt af Elias’ kappe – 2 Kongebog 2:8
 62. Elias rejser til himlen i en ildvogn – 2 Kongebog 2:11
 63. Jordan delt af Elisa med Elias kappe – 2 Kongebog 2:14
 64. Jerikos vand helbredte – 2 Kongebog 2:20-22
 65. Unge spottere af Elisa flænset af bjørne – 2 Kongebog 2:24
 66. Vand leveret overnaturligt til Josafat – 2 Kongebog 3:16-20
 67. Enkens olie overnaturligt mangedobles – 2 Kongebog 4:1-7
 68. Shunammit er opstået fra de døde – 2 Kongebog 4:19-37
 69. Giftig potte gjort harmløs – 2 Kongebog 4:38-41
 70. Hundrede fodres med 20 brød – 2 Kongebog 4:42–44
 71. Naaman helbredt for spedalskhed – 2 Kongebog 5:10-14
 72. Gehazi får spedalskhed – 2 Kongebog 5:27
 73. Øksehoved fik det til at flyde – 2 Kongebog 6:5–7
 74. Ben-Hadads planer åbenbaret – 2 Kongebog 6:8-13
 75. Syrisk hær besejret – 2 Kongebog 6:18-20
 76. Opstandelse ved berøring med Elisas knogler – 2 Kongebog 13:21
 77. Sannekeribs hær ødelagt af en engel – 2 Kongebog 19:35
 78. Ezekias helbredt – 2 Kongebog 20:7
 79. Skygge vendte tilbage til solur – 2 Kongebog 20:11
 80. Uzzija plaget af spedalskhed – 2 Krønikebog 26:16–21
 81. Tre mænd befriet fra en brændende ovn – Daniel 3:19-27
 82. Daniel udfriet fra løvens hule – Daniel 6:16-23
 83. Jonas lever i fiskens bug i 3 dage – Jonas 2:1-10

Mirakler i det Nye testamente

 1. Jesus gør vand til vin i Kana – Joh 2:1-11
 2. Søn af adelsmand helbredt i Kana – Joh 4:46-54
 3. Kristus passerer uset gennem menneskemængden i Nazareth – Lukas 4:28-30
 4. Dæmon i synagoge fjernet i Kapernaum – Markus 1:23-26
 5. Peters svigermor helbredte i Kapernaum – Matthæus 8:14-17
 6. Fiskning i Galileosøen – Lukas 5:1-11
 7. Spedalsk helbredt i Kapernaum – Matthæus 8:1-4
 8. Lammet helbredt i Kapernaum – Matthæus 9:1-8
 9. Lam mand helbredt i Jerusalem – Joh 5:1-9
 10. Vissen hånd helbredt i Galilæa – Matthæus 12:10-13
 11. Centurions tjener helbredt for lammelse i Kapernaum – Matthæus 8:5-13
 12. Enkens søn opvokset i Nain – Lukas 7:11-17
 13. Dæmon fjernet i Galilæa – Matthæus 12:22-23
 14. Stormen stilles i Galilæa-søen – Matthæus 8:23-27
 15. To dæmoniske udfrielser i Gadara – Matthæus 8:28-34
 16. Jairus’ datter oprejst fra de døde – Matthæus 9:23
 17. Kvinde med blødning helbredt – Matthæus 9:20-22
 18. Blinde helbredte – Matthæus 9:27-31
 19. Stum ånd udstødt i Kapernaum – Matthæus 9:32-33
 20. Fem tusind overnaturligt fodret – Matthæus 14:15-21
 21. At gå på havet – Matthæus 14:25-33
 22. Syrofonisk datter helbredt – Matthæus 15:21-28
 23. Fire tusinde overnaturligt fodret – Matthæus 15:32-39
 24. Kristi forvandling – Matthæus 17:1-6
 25. Hyldestpenge opstår overnaturligt – Mattæus 17:24-27
 26. Døv og stum blev helbredt – Mark 7:31-37
 27. Blind mand helbredt – Mark 8:22-26
 28. Djævelen drevet ud af drengen – Markus 9:14-29
 29. Mirakler af de halvfjerds – Lukas 10:17
 30. Ti spedalske helbredt – Luk 17:11-19
 31. Jesus passerede uset gennem folkemængden i templet – Joh 8:59
 32. Mand født blind helbredt – Joh 9:1-7
 33. Lazarus oprejst fra de døde – Joh 11:38-44
 34. Kvinde med svaghed helbredt – Luk 13:11-17
 35. Mand med vatter helbredt – Lukas 14:1-6
 36. To blinde mænd helbredte i Jeriko – Lukas 18:35-43
 37. Figentræet forbandet og visnet -Mark 11:12–14
 38. Malkus’ ører helbredte – Lukas 22:50-51
 39. Fisk på anden side af båden – Joh 21:1-14
 40. Kristi opstandelse – Lukas 24:6
 41. Kristi tilsynekomst for Maria Magdalene – Mark 16:9
 42. Kristi tilsynekomst for andre kvinder – Matthæus 28:9
 43. Kristi tilsynekomst for to disciple – Lukas 24:15-31
 44. Kristi tilsynekomst for Peter – 1 Korintherbrev 15:5
 45. Kristi tilsynekomst for ti apostle (Thomas fraværende) – Joh 20:19-24
 46. Kristi tilsynekomst for elleve apostle (Thomas til stede) – Joh 20:126-28
 47. Kristi tilsynekomst for syv disciple, der fisker – Joh 21:1-24
 48. Kristi tilsynekomst for elleve apostle i Galilæa – Matthæus 28:16-17
 49. Kristi tilsynekomst for fem hundrede brødre – 1 Korintherbrev 15:6
 50. Kristi tilsynekomst for Jakob – 1 Korintherbrev 15:7
 51. Kristi tilsynekomst for elleve apostle på Kristi himmelfartsdag – ApG 1:2-9
 52. Helligåndens udgydelse – ApG 2:1-14
 53. Kristi tilsynekomst for Paulus ved hans omvendelse – ApG 9:1-5; 1 Korintherbrev 15:18
 54. Lam mand helbredt af Peter – ApG 3:6
 55. Ananias og Safiras død – Apostlenes Gerninger 5:5, 10
 56. Mange syge helbredte af Peter – ApG 5:15
 57. Apostle befriet fra fængslet ved engles indgriben – ApG 5:19; 12:7–11
 58. Stefanus store mirakler – ApG 6:8
 59. Døende Stefanus’ syn af Kristus – ApG 7:55-56
 60. Filip uddrev uren ånd – ApG 8:6-13
 61. Ananias’ syn – ApG 9:10
 62. Paulus’ syn blev genoprettet – ApG 9:17-18
 63. Aeneas helbredt for parese – ApG 9:34
 64. Dorkas genoplivet – ApG 9:40
 65. Cornelius’ syn – ApG 10:3–4, 30–32
 66. Peters syn – ApG 10:9-20
 67. Agabus’ profetier – ApG 11:28; 21:11
 68. Peter løsladt fra fængslet ved engles indgriben – ApG 12:7-11
 69. Elymas forblændet – ApG 13:11
 70. Lam mand helbredt af Paulus – ApG 14:10
 71. Pige befriet fra ond ånd – ApG 14:10
 72. Paulus’ syn på vej til Damaskus – ApG 16:9
 73. Jordskælvet frigav Paulus og Silas – ApG 16:25-26
 74. Tungemålsgave – ApG 19:6
 75. Særlige mirakler af Paulus – ApG 19:11-12
 76. Ond ånd overmandede Scevas syv sønner – ApG 19:13-16
 77. Eutychus genoplivet til live – ApG 20:10
 78. Paulus uskadt af hugormebid – ApG 28:5
 79. Publius’ far helbredt – ApG 28:8
 80. Johannes’ syn på Patmos – Åbenbaringen 1:9; 22:21
 81. Utallige Kristi mirakler, der ikke er optegnet, men bevidnet af apostlene – Joh 20:30; jfr. Apostlenes Gerninger 10:38-39
Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *