Hvad har løgn, pornografi, tyveri og homoseksualitet tilfælles? Det er synder, der adskiller os fra Gud. Vi har alle brug for en frelser. Han hedder JESUS. Læs mere

Du har nok hørt udtrykket at “gå på vandet“.

Men er du klar over, hvad udtrykket egentlig betyder?

Vi bruger det alle i betydningen selvtillidDe tror, de kan klare det hele” eller som glæde, ved at personen “Er rigtig glad og slet ikke til at gøre ked af det“. Det er i den betydning, at de fleste bruger udtrykket.

Men faktisk har talemåden en anden baggrund, der faktisk er historie.

Det er den sande historie om, at både Jesus og een af hans disciple gik på vandet.

Det kan du læse mere om her.

Et bibelsk udtryk

“At gå på vandet”stammer fra Biblen:

Det var efterhånden blevet ud på natten. Jesus var alene på bjerget, mens disciplene var et godt stykke ude på søen, hvor de kæmpede mod bølgerne og en strid modvind. Kort før daggry kom Jesus ud til dem, vandrende hen over vandet. – Mat 14:24-25
og Peter – et menneske som du og jeg –  gik også på vandet:
Peter kravlede ud over bådens ræling og gik på vandet hen mod Jesus. Men da han så stormens rasen omkring sig, blev han bange, og han begyndte at synke. – Mat 14:30

Det er den sande historie om et af Guds mirakler. Og om, at vi kan opleve disse mirakler, hvis vi tror på Gud.

Hvorfor gik Jesus på vandet?

Jesus gik på vandet fordi han er Gud. Fordi han kan, og fordi han har kontrol over naturen. Han har trods alt skabt den.

Miraklerne er stadig mulige i dag. Eksempelvis er der dagligt eksempler på helbredelse i Jesu navn. Folk bliver helbredt for blindhed, døvhed, kræft og meget andet.

Det største mirakel af dem alle er, at du kan blive frelst. Sådan gør du.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Har du spørgsmål om Jesus? Han er den eneste vej til Himlen. Han kan frelse dig, helbrede dig og sætte dig fri. Sådan bliver du frelst

Læs også: 20 beviser for Gud, babydåben er ikke gyldig og bliv døbt i dag.