Gud kan KUN bruge ydmyge mennesker

At være ydmyg er en af de vigtigste egenskaber i forhold til Gud.

Du har nok hørt, at det at være ydmyg kan være en god egenskab hos andre. Og måske hos dig selv.

Men vidste du, at Gud faktisk KUN kan bruge ydmyge mennesker?

At det at være ydmyg måske er den vigtigste egenskab hos mennesker overhovedet?

Det kan du læse mere om her.

At være ydmyg

Den egenskab, Gud mest har brug for ved os – måske sammen med at vi viser kærlighed og tilgivelse – det er at vi er ydmyge.

Ydmyge mennesker; det er mennesker, der kan tage imod undervisning, indtryk og korrektion.

At være ydmyg betyder, at man er sårbar og villig til at bøje sig.

“Sådan er jeg”!

At være ydmyg betyder, at du er villig til at blive påvirket. Villig til at blive klogere. Villig til at lave dig om for Gud.

Når folk siger “Sådan er jeg!” – så bør alarmlamperne lyse.

Gud kan kun bruge de ydmyge

Man kan sige det på en anden måde:

Gud kan kun bruge ydmyge mennesker.

Hvorfor nu det?

Jo, man kan kun omvende sig, hvis man er ydmyg. Og omvendelse er et krav for, at du kan blive frelst.

Jesus siger det selv på denne måde

“Velsignede er de ydmyge. For de skal få landet i eje. – Jesus, Mat: 5:5

Når Jesus taler om at få “landet i eje” mener han det kommende rige, som Gud skaber. Det nye sted, vi skal være med Gud i evig tid – med mindre vi hellere vil i Helvede. “Landet” – dét er himlen.

Er du åben for Gud?

Hvad med dig? Er du åben for Gud? Er du villig til at lade Gud bestemme, hvad der er rigtigt og forkert?

Så kan Gud bruge dig, og så har du en mulighed, der kan gribes. Du kan blive frelst gennem hans søn. (Sådan gør du)

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *