Homoseksuelle vil ikke få del i Guds rige

Gud accepterer ikke de ting, der holder os fra ham. Vi skal vende os fra synd - også under den nye pagt.

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Har du nogen sinde spekuleret over, om biblen konkret siger, hvad der afholder os fra at komme i Himlen? Spørger du dig selv, om løgn, utroskab, drukkenskab og homoseksualitet er en synd overfor Gud? Ja, det er det. Gud siger tingene ligeud – også i det nye testamente – og fortæller, hvad der er synd i en kultur, som desværre har accepteret disse ting som normale.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Jesus blev straffet for vores skyld

Biblen fortæller klart og tydeligt, hvilke synder vi skal vende os fra for at Gud kan acceptere os. Det betyder, at vi kan komme i Himlen, hvis vi holder op med disse ting:

“Tag ikke fejl. Mennesker, der lever i seksuel synd, utroskab eller afgudsdyrkelse, vil ikke få del i Guds rige. Det samme gælder homoseksuelle, tyveknægte, griske mennesker, drankere og svindlere. De arver ikke Guds rige.”

1. Korinterbrev 6:9, det Nye Testamente

Dette er en vigtig sandhed fra Biblen. Vi kan ikke blive frelst af Gud, hvis ikke vi er villige til at vende os fra de ting, som Gud siger er en synd. Det gælder også synd som homoseksualitet, der ellers ses som værende normalt i vores moderne tid. Og afgudsdyrkelse, utroskab og drukkenskab ser vi slet ikke som unormalt. Men det er synd i Guds øjne

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Gud accepterer ikke de ting, der holder os fra ham. Det kaldes synd.
  • Homoseksualitet er en synd, ligesom utroskab også er det
  • Det gælder også løgn, svindel, drukkenskab, tyveri og afgudsdyrkelse (andre religioner)
  • Dette står også i det nye testamente og er en del af den nye pagt
  • Hvis du vil i Himlen skal du acceptere, at disse handlinger er synd, og have et oprigtigt ønske om at vende os fra dem. Sådan vender du dig fra synd.

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *