Dét, som mennesker sætter højt, er uden værdi i Guds øjne

I det daglige bruger vi tid på mange ting, der ikke har værdi, når det kommer til stykket.

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Som mennesker har vi fokus på ting, der ikke betyder ret meget for Gud. Biblen fortæller os hvilke ting, der er vigtige i livet – og det er ofte ikke de ting, som vi mennesker beskæftiger sig med til dagligt.

Gud råder os til at have fokus det rette sted. Fokusere på de ting, der betyder noget. De ting, der ærer Gud og fremmer hans søns navn. Jesus.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Meget af det, vi synes er vigtigt, betyder ikke noget for Gud

Biblen giver os et peg omkring, hvad der er vigtigt for Gud. Det er ikke de ting, vi beskæftiger os med i det daglige:

“Det, som mennesker sætter højt, er uden værdi i Guds øjne.”

Lukas 16:15

Når biblen siger “mennesker” menes der “flertallet af mennesker” – med andre ord de ting, der er populære i vores samfund lige nu. Der menes ikke, at Gud konsekvent mener noget andet end os. Hvis vi sætter Jesus højt, så er Gud enig. Men hvis fokus er et sted, det ikke bør være – og det er det for flertallet – så har det ingen værdi for Gud.

Hvad er det så for ting, mennesker gør, som ikke betyder noget for Gud?“, spørger du måske.

Det korte svar er, at hvis det ikke tjener til dét formål, at Guds rige kommer frem her i verden, så har det ikke interesse for Gud. Der er mange af vores daglige gøremål, eller drømme her i livet (fx. materielle drømme), som ikke betyder noget for Gud. Vi kan beskæftige os med ting (fx. computerspil, eller TV), som bare spilder vores tid. Vi kan gå op i os selv, og glemme andre – og kærligheden til dem. Vi kan bruge tid på detaljer eller hobbyer, mens der er andre derude, der har brug for hjælp. Bare for at nævne nogle få eksempler.

Skriv i chatten

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Flertallet af mennesker bruger deres tid på ting, der ikke betyder noget for Gud
  • Gud ønsker, at vi deler budskabet om ham – og fremmer hans rige (en mere kærlig jord uden ondskab)
  • I det daglige bruger vi tid på mange ting, der ikke har værdi, når det kommer til stykket
  • Vær opmærksom på, hvad du bruger din tid på. Livet her på jorden er relativt kort!

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *