Åndelige mennesker kan bedømme alle ting

Vi må ikke dømme, men vi må og kan be-dømme verden omkring os.

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Vi må ikke dømme, siges det. Og det er også rigtigt. Det er op til Gud at sætte straffen for de forkerte ting, vi har gjort.

Men vidste du, at vi kristne gerne må – og kan – bedømme? Vi er udstyret med Guds helligånden og kan bedømme – skelne, se – ondt fra godt. Vi kan hjælpe andre mennesker, der lever i synd og i kærlighed bruge vores evne til bedømmelse. Det er en evne, Gud ønsker at vi bruger.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Kristne kan bedømme det åndelige

Biblen fortæller, at kristne kan bedømme verden omkring dem. Det skyldes, at kristne med Helligånden har fået en vejleder, der leder dem indtil sandheden:

Åndelige mennesker kan bedømme alle ting, men de kan ikke selv bedømmes af uåndelige mennesker.”

1. Korinterbrev 2:15

Dette sted i Biblen åbenbarer også en anden sandhed, som kan være svær at sluge for nogen: Har man ikke Helligånden, så kan man ikke selv bedømme de kristne. De fejlvurderes af verden, fordi de ikke har den åndelige indsigt. Det giver med én sætning hele forklaringen på, at kristne lever i modstand og forfølgelse over hele verden: Dét, de gør, kan ikke bedømmes af andre, som ikke har Guds ånd.

Har du spørgsmål om, hvordan man får Guds ånd og denne evne til bedømmelse? Læs sådan modtager du helligånden, som er en del af dét at blive frelst af Gud.

Skriv i chatten hvis du har spørgsmål

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Gud giver Helligånden til de kristne
  • De kristne bliver dermed i stand til at bedømme verden omkring dem ud fra Hans standard
  • Vi må ikke dømme, men vi må gerne bedømme
  • Denne bedømmelse er ikke altid populær, fordi den blandt andet bedømmer og identificerer synd. Og mennesker vil gerne blive i deres synd og kan ikke lide, at den kommer frem i lyset.
  • Mennesker uden Helligånden kan ikke selv bedømme de kristnes handlinger, fordi de arbejder udfra verdens standard, som I dens udgangspunkt er i modsætning til Guds.
  • Kan du lytte til, hvad Gud siger, og se synd omkring dig – altså det, som Gud siger er forkert, er det formentlig fordi du har Helligånden.

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *