De forskellige udgaver af de 10 bud – hvilken er den rigtige?

Her kan du læse om to vigtige forskellige udgaver af de 10 bud, og hvilken der er den rigtige.

Når man idag søger på de 10 bud, f.eks. ved at lave en Google søgning, får man ikke et entydigt svar. Det gør det en smule forvirrende, fordi kun een af disse er den bibelsk korrekte.

I denne artikel vil vi forsøge at hjælpe med denne forvirring ved at opstille de forskellige versioner mod hinanden.

Forvirringen skyldes flere faktorer. For det første er biblens tekst ikke en pæn liste, men en længere tekst, hvor man er nødt til at gruppere emnerne, for at kunne komme frem til 10. I forbindelse med denne gruppering opstår uenighederne.

Men uenighederne opstår også, fordi bestemte dele af grundteksten måske er en smule ubekvem for visse trosretninger.

Forskellige udgaver af de 10 bud

#Den korrekte bibelske version ✅Den katolske udgaveKommentar
1Du må ikke have andre guder end Gud Du må ikke have andre guder end Gud Den fulde tekst taler her om flere ting: om kun at have én Gud og ikke have andre Guder end Gud. Det kan formuleres på flere måder afhængigt af oversættelsen. Meningen er den samme.
2Du må ikke dyrke idoler eller bøje dig for statuer Du må ikke vanære Guds navn (bande)Her starter forvirringen, fordi katolikkerne bekvemt udelader teksten om at man ikke må dyrke idoler og bøje sig for statuer, og ikke anfører det som et separat bud.
3Du må ikke vanære Guds navn (bande)Du skal overholde hviledagen Derfor er der nu forvirring om nummeringen. Bortset fra det er buddene ens indtil nr. 9.
4Du skal overholde hviledagen Du skal ære dine forældre
5Du skal ære dine forældreDu må ikke myrde
6Du må ikke myrdeDu må ikke være utro
7Du må ikke være utro Du må ikke stjæle
8Du må ikke stjæle Du må ikke lyve
9Du må ikke lyveDu må ikke begære en andens hustruFor at få det hele til at passe ses det her, at katolikkerne “opdeler” buddet om at begære andres ting i to forskellige bud
10Du må ikke begære det, andre harDu må ikke begære andres ting

Wikipedias artikel om de 10 bud går mere i dybden, hvis man har lyst til at slå sig løst i de tekstuelle forskelle og emnemæssige opdelinger af teksten, men også forskellene i forskellige oversættelser.

Biblens tekst om de 10 bud

Herunder kan du læse Biblens fulde og uændrede tekst om de 10 bud. (Paranteser og fremhævning er indsat for at vise hvilket bud, der er tale om)

“Du må ikke tilbede andre (1) end mig. Du må ikke lave afgudsbilleder (2) af nogen art ud fra det, du ser i himmelrummet, på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke bøje dig for et afgudsbillede eller tilbede det, for jeg er Herren, din Gud, og jeg vil ikke dele din hengivenhed med nogen anden gud. Jeg undlader ikke at straffe dem, der hader mig, så det kan mærkes indtil tredje eller fjerde slægtled. Men jeg er også den, der er trofast gennem tusind generationer. Jeg gør godt mod dem, der elsker mig og holder mine befalinger. Du må ikke misbruge Herren, din Guds, navn (3). Jeg straffer den, der misbruger mit navn. Du skal holde hviledagen (4) hellig. Du har seks dage om ugen til at udføre dit arbejde og dine daglige gøremål, men den syvende dag er en hviledag, som er indviet til Herren, din Gud. Den dag må du ikke udføre nogen form for arbejde. Det gælder også dine sønner, dine døtre, dine slaver, dine husdyr og eventuelle fremmede, som bor hos dig. Jeg brugte seks dage til at skabe jorden, himlen, havet og alt hvad der findes i dem, men jeg hvilede på den syvende dag. Derfor velsignede jeg hviledagen og gjorde den hellig. Du skal ære din far og din mor (5), så du kan få et godt og langt liv i det land, Herren, din Gud, vil give dig. Du må ikke begå drab (6). Du må ikke bryde ægteskabet (7). Du må ikke stjæle (8). Du må ikke anklage nogen på falsk grundlag (9). Du må ikke begære andre menneskers (10) hus, ægtefælle, slaver, husdyr eller andet, der tilhører dem.”

2. Mosebog‬ ‭20:1-2, 4-17

Hvad er de 10 bud?

De 10 bud er den første lov, Gud gav til os mennesker for, hvordan vi skal leve. Sidenhen kom Gud med en rette forordninger (religiøse foreskrifter) til det israelske folk.

Skal kristne overholde de 10 bud, når de har Jesus?

Ja, selvfølgelig skal kristne det. Det er Guds lov, og at overtræde dem er synd i Guds øjne.

Jesus giver os mulighed for at blive frikendt for vores overtrædelser af de 10 bud, men du skal stadig vende dig fra din synd og ønske at leve anderledes. Ellers gælder Jesus’ offer ikke for dig.

Er de 10 bud noget, vi skal frygte?

Nej, vi skal ikke frygte de 10 bud. Det er Guds lov, der lærer os hvad næstekærlighed er.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *