Hvis du lytter til Gud, vil du forstå hvad der er godt og rigtigt

Forståelsen af hvad der er rigtigt og godt kommer ved at lytte til Gud.

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

At træffe de rigtige beslutninger er ikke altid nemt. Der er vigtige valg, der skal tages hver dag. Hvordan kan man være sikker på at træffe de valg, der er gode og rigtige for vores liv?

Biblen siger, at svaret findes hos Gud. At han kan hjælpe os til at træffe de rette beslutninger. Hvis vi vil lytte til ham.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Sådan forstår du, hvad der er godt og rigtigt

Biblen fortæller, at Gud beskytter os, hvis vi lever “retsindigt” (dvs. lever med en indstilling om at leve rigtigt og retfærdigt) og når vi er faste i troen på Gud. Og det kommer ved at lytte til Gud, der har svaret på, hvad der er godt og rigtigt:

“Gud våger over de retsindiges vej og tager de trofaste under sine vinger. Hvis du lytter til ham, vil du forstå, hvad der er godt og rigtigt.”

Ordsp. 2:8-9

Det betyder med andre ord, at Gud giver os muligheden for at leve et bedre liv, og under hans beskyttelse, hvis vi vælger at lytte til ham.

Men hvordan lytter man til Gud?” – spørger du måske. “Ham kan man jo hverken høre eller se!

Svaret er, at Gud har givet os hans ord, biblen, der fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert.

Hvordan finder jeg ud af, hvad Gud har at sige?

Hvis du vil finde ud af, hvad Gud har at sige om din situation er du meget velkommen til at skrive til os. Vi kan guide dig til det sted i Biblen, der formentlig er svaret på, hvordan du kommer videre. Det er nemlig i Guds ord, at vi finder svaret på mange af de udfordringer, vi kæmper med i det daglige.

Skriv i chatten

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Gud beskytter os
  • Gud passer på os
  • Vi kan komme til en forståelse af, hvad der er godt og rigtigt
  • Denne forståelse kommer, når vi vælger at lytte til ham.
  • Den vigtigste måde at lytte til Gud på er at læse, kende og bruge Biblen. Det er Guds ord til os, der fortæller os, hvordan Gud ønsker, at vi skal leve vores liv, og som fortæller, hvad der er godt og rigtigt, og hvad der ikke er. Guds ord er den objektive sandhed.

Et eksempel – lyve eller tale sandt?

For at give et eksempel på at træffe en god beslutning og gøre det rigtige vil vi gerne komme med et eksempel.

Lad os sige, at du står i en situation, hvor du skal fortælle noget til en anden person. Skal du sige tingene, som de er. Skal du “skærme” dem fra sandheden? Eller skal vi lyve – eller bare stikke en hvid løgn?

Biblen siger svaret ret tydeligt. Det er en synd at lyve (Det 9. bud: Du må ikke lyve). Det betyder, at det svar vi giver, må ikke være en overdrivelse og må ikke være usandt.

Men … skal vi så altid sige tingene lige som de er? Kan vi ikke undlade at sige noget, fordi det ikke er passende i situationen – eller vil være uklogt?

Selvfølgelig. Der siger biblen, at vi skal “handle i visdom“. Vi skal altså ikke nødvendigvis fortælle en håndværker, der skal låse sig ind, hvor nøglen til huset ligger, bare fordi det er sandheden. Vi kan fx. godt flytte nøglen om morgenen og fortæller håndværkeren, at nøglen i dag ligger under måtten. På den måde handler vi ikke fordækt, men undlader samtidigt at løfte sløret for noget, som er en familiehemmelighed. Men vi må ikke sige til håndværkeren “der ligger den altid“. Det er en løgn.

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *