Vil du høre, hvad Gud har at sige?

Gud ønsker, at du lytter til ham. Han har altid svaret på din klage.

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Livets udfordringer og problemer kan nemt tårne sig op. Heldigvis har vi en Gud, der kan hjælpe os. Vi har en Gud, der besvarer bønner. Vi har en Gud, der lytter, når vi beder til ham.

Men hvad med dig? Gælder det omvendte? Lytter du til hvad Gud har at sige? Det er nemlig en vigtig forudsætning for, at du får svar på dine bønner.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Vil du have svar på din klage, så skal du lytte til, hvad Gud har at sige

Biblen fortæller, at vi skal lede efter svar fra Gud. Vi skal være åbne for at høre, hvad Gud har at sige om den situation, vi står i. Først da lover Biblen, at du får svar på vores bøn:

“Jeg vil spejde efter et ord fra Herren, gå op på bymuren og holde udkig. Jeg vil høre, hvad han har at sige, så jeg kan få svar på min klage.”

Habakkuk 2:1

Det betyder med andre ord, at vi får svar på vores klager og bønner, når vi også lytter til, hvad Gud har at sige om sagen.

Det kan være, at Gud har et vigtigt råd til, hvordan du skal leve. Det kan være at Gud kræver, at du gør noget anderledes, for at det kan fungere – det som du beder ham om. Det skal du være åben overfor.

Det eneste det kræver af dig er, at du spejder efter, hvad Gud har at sige om den situation du står i.

Hvordan finder jeg ud af, hvad Gud har at sige?

Hvis du vil finde ud af, hvad Gud har at sige om din situation er du meget velkommen til at skrive til os. Vi kan guide dig til det sted i Biblen, der formentlig er svaret på, hvordan du kommer videre. Det er nemlig i Guds ord, at vi finder svaret på mange af de udfordringer, vi kæmper med i det daglige.

Skriv i chatten

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Gud besvarer bønner
  • Gud lytter til bønner
  • Gud ønsker også, at du lytter til ham
  • Det er ved at forstå, hvad Gud siger om din situation, at du kan få svar på dine klager
  • Vær åben overfor Gud
  • Spørg en kristen eller os her i chatten, hvad Gud siger om din situation. Vi henviser kun til Biblen – og giver dig ikke vores mening.

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *