Gud kender vores skjulte tanker, straffer vores handlinger

Vi skal tage imod den tilgivelse, Gud tilbyder os - hvis vi ikke vil i Helvede.

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Hvordan er Gud? Det kan der være mange meninger om. Nogen tror, at han ser gennem fingrene med vores overtrædelser, og at Gud slet ikke interesserer sig for vores liv.

Biblen fortæller noget andet: Den virkelige Gud, universets skaber og vores frelser, Jesus, kender vores inderste tanker. Og vi har brug for hans tilgivelse, for han har som øverste autoritet ret til at straffe os for vores handlinger. Som ikke altid er lige gode.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Gud kender os – inde fra og ud. Også vores tanker!

Biblen fortæller mange steder om, at Gud ser både vores handlinger og tanker. Det handler ikke blot om, hvad vi gør, men også, hvilke motiver vi har:

“Du alene kender menneskets skjulte tanker, og du har ret til at straffe dem for deres handlinger.”

1. Kongebog 8:39

Dette vers fortæller meget om, hvordan Gud er. Det fortæller, at Gud ser på alle aspekter af dit liv. Han kender dit skjulte tankeliv. Han siger, at hvis du taler ondt, eller tænker ondt, så ser han det også. Og når vi synder imod ham med vores handlinger – så har det en konsekvens.

Og hvad er det for konsekvenser?” – spørger du måske.

Svaret er, at Gud er retfærdig, og kommer til at straffe alle de overtrædelser vi har gjort imod ham – og hinanden. Derfor sendte han i kærlighed sin søn, så vi ved troen på ham kan blive frelst.

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Gud ser alt
  • Gud kender vores tanker og motiver
  • Gud ser ikke bare det ydre
  • Det er en synd både at handle og tænke forkert
  • Vi skal leve ret overfor Gud – dvs. hade det, Gud hader – og elske det, han elsker.
  • Gud er den øverste autoritet, og har derfor ret til at straffe os
  • Vi skal tage imod den tilgivelse, Gud tilbyder os – hvis vi ikke vil i Helvede.

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *