Jesus har autoritet over alle andre autoriteter

Jesus er den øverste magt af dem alle. Den autoritet kan vi "låne" som kristne.

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Den spirituelle verden er virkelig. Og der findes også onde magter. Dæmoner, som har indflydelse på os.

Biblen fortæller, at Jesus har autoritet over disse magter – at de skal adlyde Ham.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Jesus har autoritet over alle andre myndigheder, magter og herskere

Biblen fortæller, at Jesus har den højeste autoritet af dem alle. Det betyder at alle magter og herskere – på denne jord, og i det spirituelle domæne – skal adlyde Ham:

“Kristus er nu Herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere, ja over enhver autoritet i denne verden såvel som i den kommende.”

Efeserbrevet 1:21

Det er en fantastisk sandhed. Jesus – som er god – er den øverste magt. Det betyder, at Jesus kan tage autoritet over dæmoniske kræfter, uanset hvor stærke de er. Han er også i sidste ende den, som giver denne verdens herskere og magter deres autoritet. Og han kan tage det fra dem, når han vil.

“Hvorfor har Jesus autoritet over alle andre“?

Svaret er, at Jesus er Gud selv. Gud er den øverste autoritet over alt, hvad han har skabt. Og han har skabt englene. Dæmoner er faldne engle. Han har skabt menneske. Og onde herskere er faldne mennesker.,

Hvorfor lader Jesus disse onde magter herske over os?” – spørger du måske.

Svaret er, at vi har fået vores frie vilje til selv at vælge mellem godt og ondt. Denne frie vilje tager Gud ikke fra os. Men ved bøn kan vi tage magten over andre herskere – og få det gode til at vinde.

Har du en bøn, vi skal hjælpe med? Skriv i chatten

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Den spirituelle verden er virkelig – og dæmoner findes
  • Jesus har autoritet over de onde spirituelle kræfter
  • Jesus har autoritet over onde og gode herskere i denne verden
  • Når vi forstår, at Jesus har den øverste autoritet, og beder i hans navn i troen på ham, kan vi bruge hans autoritet til at tage kontrollen over sygdom og dæmonisk indflydelse
  • Jesus er altså den øverste magt af dem alle. Den autoritet kan vi “låne” som kristne – men kun til at gøre godt.

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *