Hvorfor er homoseksualitet en synd?

Vil du være fri for synd i dit liv? Løgn, drukkenskab, homoseksualitet, porno, had eller bandeord? Jesus er løsningen. Chat med en præst

Den anden dag fik vi et godt, samtidsrelevant spørgsmål i chatten:

“Hvorfor er homoseksualitet en synd ifølge jer? De er jo mennesker ligesom alle andre og de elsker jo bare hinanden.”

Spørgsmål i chatten, anonym

Svaret er, at homoseksualitet ikke er en synd ifølge os her på jesusfrelser.dk. Homoseksualitet er en synd ifølge Gud.

Og sagen er, at Gud elsker de homoseksuelle ligeså meget som alle andre syndere. Men fordi vi skal straffes for synd, så ønsker Gud at vi forlader synd, også homoseksualitet, og vælger at følge hans søn Jesus istedet.

Vi skal nemlig forlade vores synd for at få evigt liv i Himlen sammen med Gud. Det gælder også de homoseksuelle.

I denne artikel kan du læse mere om det – og få en dybere forståelse af Guds sandhed om emnet.

Homoseksualitet er ikke noget særligt!

Biblen siger et sted i Det nye testamente, at homoseksualitet er en synd ligesom så mange andre synder:

“Tag ikke fejl. Mennesker, der lever i seksuel synd, utroskab eller afgudsdyrkelse, vil ikke få del i Guds rige. Det samme gælder homoseksuelle, tyveknægte, griske mennesker, drankere og svindlere. De arver ikke Guds rige.”

1. Korinterbrev 6:9, det Nye Testamente

Dette er en vigtig sandhed fra Biblen. Homoseksualitet er en synd, men den har ikke særstatus. Den listes blandt andre synder, som hverken er bedre eller værre (fx løgn eller drukkenskab).

Men hvorfor er homoseksualitet egentlig forkert ifølge Gud? Hvad er der i vejen med det?

Gud siger, at al sex udenfor ægteskabet er en synd. Dvs sex før ægteskabet, sex med andre udenfor et ægteskab, sex med samme køn indenfor eller udenfor ægteskabet, pornografi, det er altsammen utroskab.

Guds vej er kun sex mellem en mand og en kvinde indenfor ægteskabets rammer. Alt andet er utroskab, og utroskab er en synd.

Hvad kan jeg bruge dette bibelcitat til?

Dette vigtige sted i Guds ord Bibelen fortæller os en række vigtige sandheder om livet, og hvordan vi skal leve det for at ære Gud og fremme hans rige:

  • Homoseksualitet er seksuel synd
  • Homoseksualitet har ikke særstatus. Der er andre synder, som hverken er bedre eller værre.
  • Gud elsker alle syndere, men
  • Gud ønsker og kræver, at vi vender os fra synd
  • Dette står også i det nye testamente og er en del af den nye pagt
  • Hvis du vil i Himlen skal du acceptere, at homoseksualitet er synd, og have et oprigtigt ønske om at vende dig fra det. Sådan vender du dig fra synd.

Citater fra biblen

Oprindeligt var Biblen ikke delt op i kapitler og vers.

Vi skal altid bruge bibelcitater til at blive mere nysgerrige på. hvem Gud er – for at lære mere. Der er virkelige, skønne og dybe sandheder i hvert eneste bibelvers.

Vi skal samtidigt sørge for, at læse bibelcitater i deres kontekst – og ikke blot plukke dem ud og stå alene for at tjene vores formål. Vi skal altid kigge tilbage til Biblen for at læse og lære mere om Gud.

Klik her for at læse Biblen online eller som app.

Biblens indhold

Biblen er ikke bare en bog. Den er en samling af 66 bøger – “Biblia” betyder “samling af bøger”, eller “bibliotek”, som er skrevet over en periode på 4.000 år. Alle bøger i Biblen er skrevet af mennesker med inspiration fra Gud, bortset fra Biblens 1. kapitel, som må være citeret direkte af Gud til Moses, fordi den handler om tiden før der kom mennesker.

protestant canon - Truth Snitch
Biblens bøger i en samlet oversigt.

Biblen er grundlæggende delt op i det Gamle og det Nye Testamente.

Det Gamle Testamente er også jødernes bibel og hellige skrift, og fortæller den sande historie om Guds skabelse af verden, syndfloden, menneskets udbredelse, det israelitiske folks oprindelse, slaveri, frigørelse, selvstændiggørelse og kamp med Gud, mens de havde dommere og konger, der skiftevis tjente Gud og afviste Ham. Det gamle testamente indeholder også salmer, poesi og profetier om fremtiden – blandt andet forudsigelser om Jesu fødsel og død 700 år før han kom. De mest kendte bøger i det gamle testamente er Mosebogen, Joshua, Samuel, Kongebøgerne, Krønikerne, Davids Salmer, Ordsprogene og profeterne Esajas, Ezra, Jeremias, Daniel og Ezekiel.

Læs Det Gamle Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet – eller som app.

Det Nye Testamente er en dokumentar og en samling forskellige bøger og skrifter, der indeholder øjenvidneberetninger om Jesu fødsels, død og genopstandelse – også kaldet de fire evangelier, historien om den tidlige kristendoms start og udbredelse (Apostlenes Gerninger), samt en lang række breve til og mellem kirkerne i det første århundrede efter, at Jesus døde. Næsten 1/3 af det Nye Testamente er skrevet af apostlen Paulus, en tidligere religiøs jøde, der havde et radikalt møde med Jesus, og derefter blev kristendommens vigtigste missionær.
De mest kendte bøger i det Nye Testamente er evangelierne af Lukas, Mattæus, Markus og Johannes samt breve til Romerne, Korintherne, Galaterne og Efeserne. Bibelen slutter med en profeti om verdens ende og Jesu genkomst – en drøm apostlen Johannes fik af Jesus: Dén bog hedder “Johannes’ Åbenbaringen”.

Læs Det Nye Testamente online på Bibelen.nu eller Bibelselskabet– eller som app.

Spørgsmål til Biblen – skriv i chatten

Har du spørgsmål om Biblen? Så kan du altid skrive i vores online chat ml. 08-22 og få svar. Vi kender Biblen rigtig godt og kan forklare det meste på en simpel, ærlig og ikke-præstelig måde.

Andre bibelcitater, forklaret

Se alle bibelcitater, vi har forklaret på siden Vigtige sandheder fra Biblen.

Frelsen – kun ved Jesus

Biblen fortæller, at mennesket syndede mod Gud og blev smidt ud af Paradisets have. Der lever vi nu – adskilt fra Gud, i verden med dens sygdomme og ondskab. Kun gennem Jesus kan vi komme tilbage til Gud, når vi i troen på hans søn Jesus vender os fra vores synd, bliver døbt til Jesus og modtager helligånden.

Det er den eneste vej i Himlen.

Gud velsigne dig.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *